Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych informuje, że w roku szkolnym 2023/2024  do klasy pierwszej technikum punktowane są następujące zajęcia edukacyjne w zależności od typu szkoły:

technikum hotelarstwa:
język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;

technikum pojazdów samochodowych:

język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;

technikum informatyczne:

język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;

technikum żywienia i usług gastronomicznych:

język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne,
plastyka.

do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia punktowane są następujące zajęcia edukacyjne: więcej