Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Tekst ujednolicony z dnia 27 listopada 2020 r.