Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Tekst ujednolicony, obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.