KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM

W obydwu planowanych klasach technikum: 

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski. 
Ponadto w klasie czwartej i piątej: zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne i zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

Proponowane kierunki: