ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Auschwitz - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - stał się międzynarodowym symbolem. Rocznicę jego wyzwolenia, 27 stycznia, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal wszystkich krajów Europy okupowanych przez Niemców, w zdecydowanej większości Żydzi. Ponad 1,1 mln osób nie doczekało wolności. Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci.

Dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda, przy wsparciu finansowanym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji powstał projekt edukacyjny „Historia obywateli polskich w KL Auschwitz”. 

Poniżej film "ŚWIADKOWIE. OBYWATELE POLSCY W AUSCHWITZ-BIRKENAU"..
Notka autorów. 


17.08.2019 – Nasz film „Świadkowie” został nominowany do nagrody "Zamość Perła Renesansu" 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią". Na festiwalu otrzymał wyróżnienie: 22.09.2019 na XXXIV Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2019 nasz film „Świadkowie” otrzymał I nagrodę (Film historyczny): jako „Bardzo starannie i profesjonalnie zrealizowany film edukacyjny”. 9 listopada 2019 na XIV FESTIWALU POLONIJNYM „LOSY POLAKÓW 2019” film zdobył Nagrodę w kategorii "Filmu ukazujące losy Polaków żydowskiego pochodzenia". Film dokumentalny „Świadkowie” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, którego narratorem jest Marek Zając, ukazuje losy obywateli polskich więzionych w Auschwitz - Polaków, Żydów i Romów – w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu oraz niemieckiego aparatu terroru.

 

Kalendarium odzyskanie niepodległości

28 lipca 1914

Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. W ciągu kilku kolejnych dni działa tzw. efekt domina. Na mocy porozumień sojuszniczych Rosja ogłasza mobilizację wojska przeciwko Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a następnie Francji. Zaborcy stają po dwóch stronach frontu. Rozpoczyna się I wojna światowa.

Początek sierpnia 1914

Naczelne Dowództwa Niemieckie i Austro-Węgierskie wydają odezwę, w której – zwracając się do Polaków mieszkających w zaborze rosyjskim – wzywają do włączania się do sojuszniczych armii państw centralnych. „Wolność Wam niesiemy i niepodległość” piszą. Deklaracje zawarte w odezwie są jednak mgliste.

5-6 sierpnia 1914

Utworzona 3 sierpnia pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyrusza z Oleandrów pod Krakowem i przekracza granicę pomiędzy Galicją, a Królestwem Polskim. Celem akcji jest wywołanie powstania antyrosyjskiego na terenie Kongresówki. Przedsięwzięcie kończy się niepowodzeniem. Kompania wraca do Krakowa i staje się niebawem zalążkiem Legionów Polskich przy armii austro-węgierskiej.

14 sierpnia 1914 

Wódz naczelny armii rosyjskiej – wielki książkę Mikołaj Mikołajewicz - wydaje odezwę do ludności polskiej, w której pisze: „niechaj zatrą się granice rozrywające na części naród polski! Niech naród polski połączy się w jedno ciało pod berłem cesarza rosyjskiego! Pod berłem tym odrodzi się Polska swobodna w swej wierze, języku i samorządzie!”. Odezwa nie zawiera jednak żadnych konkretów, ani otwartych obietnic.

16 sierpnia 1914

W Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy z Juliuszem Leo na czele. Jest to władza wojskowa, polityczna i skarbowa Polaków na terenie Galicji. Pierwszą inicjatywą Komitetu jest stworzenie Legionów Polskich u boku armii austro-węgierskiej.

Wrzesień 1915

Państwa centralne zajmują tereny Królestwa Polskiego i dokonują podziału okupowanych terenów. Rozdział stref biegł przez Będzin, Częstochowę, Działoszyn, Widawę, Tomaszów, wzdłuż brzegu Pilicy i Wieprza do Rudy w rejonie Chełma.

W Lozannie utworzono Centralną Agencję Polską, skupiającą Polaków mieszkających na Zachodzie. Jej głównym celem była aktywne podnoszenie i przypominanie sprawy polskiej wśród opinii publicznej w krajach zachodnich. Na Zachód przybywa z Rosji Roman Dmowski.

5 listopada 1916

Na konferencji cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego w Pszczynie ogłoszono akt, który zapowiadał utworzenie z ziem Królestwa Polskiego „państwa samodzielnego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem”. Był to pierwszy akt wydany najwyższych przedstawicieli państw biorących udział w I wojnie, w którym zapowiadano utworzenie samodzielnego państwa polskiego.

Grudzień 1916

W parlamencie włoskim (Włochy stanęły po stronie Ententy) rozpoczyna się dyskusja na temat wniosku o wskrzeszenie Polski po zakończeniu działań wojennych.

25 grudnia 1916

W rozkazie noworocznym car Mikołaj II zapowiada „stworzenie Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych”. W tym czasie jednak w posiadaniu Rosji nie będą znajdować się już w praktyce żadne ziemie polskie. Po abdykacji cara 16 III 1917 roku, rozkaz przestał mieć jakiekolwiek znaczenie.

14 stycznia 1917

W Warszawie powstaje Tymczasowa Rada Stanu z Wincentym Niemojewskim na czele. Była to instytucja quasirządowa, która przygotować miała administrację na terenie Królestwa Polskiego, do utworzenia - obiecanego w akcie 5 listopada – samodzielnego państwa polskiego.

22 stycznia 1917

.W orędziu noworocznym, prezydent USA Woodrow Wilson stwierdził, że jednym z warunków przyszłego, powojennego ładu na świecie, powinno być stworzenie Polski „zjednoczonej, suwerennej i samoistnej”.

 Marzec 1917

Roman Dmowski składa na ręce rządów państw Ententy memoriał, w którym domaga się utworzenia niepodległej Polski z terenów Królestwa Polskiego i Wielkopolski, Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny, Wołynia, guberni mińskiej, Śląskiem Opolskim, Pomorzem Gdańskim i częścią Mazur.

27 marca 1917

Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – jeden z ośrodków władzy w Rosji po rewolucji lutowej - ogłasza odezwę, w której przyznaje Polsce prawo do niepodległości.

 29 marca 1917

Rosyjski Rząd Tymczasowy ogłasza, iż powinno powstać niepodległe państwo polskie, złączone z Rosją sojuszem wojskowym. Deklaracja Rządu Tymczasowego, spowodowała, że sprawą polską zaczął interesować się Zachód, do tej pory uznający problem Polski za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego.

4 czerwca 1917

Decyzja prezydenta Francji – Raymonda Poincare – o utworzeniu armii polskiej.

Lipiec 1917

Wobec niejasnej polityki cesarzy względem Polski, Piłsudski odmawia dalszej współpracy z Tymczasową Radą Stanu. Nawołuje również żołnierzy z Legionów, aby nie składali przysięgi na wierność cesarzom i nie wstępowali do nowoutworzonych Polskich Sił Zbrojnych. W konsekwencji duża część żołnierzy służących do tej pory u boku państw centralnych została aresztowana o osadzona w obozach w Beniaminowie i Szczypiornie. Józef Piłsudski trafił zaś do twierdzy w Magdeburgu. Kontynuatorami myśli Józefa Piłsudskiego na ziemiach polskich byli członkowie utajnionej POW.

15 sierpnia 1917

W Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski na czele z Dmowskim, który jednoczył wszystkie organizacje polonijne funkcjonujące na Zachodzie. W kolejnych miesiącach uznawany był za kolejne rządu państw Ententy za oficjalne przedstawicielstwo Państwa Polskiego. Przekazano mu również odpowiedzialność za formowanie polskich sił wojskowych na terenie Francji.

12 września 1917

Niemcy powołują na terenie Królestwa Polskiego, Radę Regencyjną, która od tego momentu sprawować miała formalnie tymczasową władzę na tym terenie do czasu objęcia jej przez monarchę. W jej skład wszedł m.in. arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski

15 grudnia 1917

Bolszewicy, po zdobyciu w wyniku rewolucji październikowej władzy w Rosji, wydają Deklarację Praw Narodów Rosji, w którym przyznają oni prawa do samookreślania się i utworzenia samodzielnego państwa, wszystkim narodom zamieszkującym tereny Rosji, w tym Polakom.

5 stycznia 1918

.Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George oświadczył, że niepodległa Polska jest koniecznym warunkiem spokoju w Europie.

8 stycznia 1918

Prezydent USA – Woodrow Wilson – w orędziu noworocznym stwierdził, iż powinno być stworzone niepodległe Państwo Polskie z bezpiecznym dostępem do morza, które winno obejmować ziemię zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską.

luty 1918

W zaborze pruskim powstaje Polska Organizacja Wojskowa.

3 mara 1918

W Brześciu nad Bugiem Niemcy, Austro-Węgry i Rosja podpisują traktat pokojowy na mocy którego wszystkie ziemie polskie trafiają do strefy wpływów niemieckich. Kwestia polska jest tam uznana za kwestię wewnątrzniemiecką. Chełmszczyzna przyznana zostaje nowotworzonej państwowości ukraińskiej. Na znak protestu ostatnie oddziały polskie służące po stronie Niemiec i Austro-Węgier wymawiają służbę. Część z żołnierzy próbuje przedostać się na Zachód.

 3 czerwca 1918 

Państwa Ententy ponownie opowiadają się za pełną niepodległością Państwa Polskiego.

lipiec 1918

W Wielkopolsce powstaje, związany z Komitetem Narodowym Polskim, Centralny Komitet Obywatelski.

7 października 1918

Wobec słabnącej pozycji Niemiec w wojnie z Ententą, Rada Regencyjna wydała manifest proklamujący odbudowę Państwa Polskiego na podstawie 13. punktu orędzia Wilsona.

16 października 1918

Cesarz austriacki Karol I, proklamuje przekształcenie Austro-Węgier w związek niezależnych państw. W Niemczech coraz mocniejsze są nastroje rewolucyjne. W państwach centralnych chaos jest coraz mocniejszy.

19 października 1918

Powołana zostaje do życia polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego.

28 października 1918

W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Rozpoczyna się rozbrajanie załóg austriackich i przejmowanie władzy przez administrację polską na terenie Galicji.

1 listopada 1918

We Lwowie zaczynają się walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

7 listopada 1918 

W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołują Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

9 listopada 1918

Na terenach okupowanych przez Niemców rozpoczyna się ich rozbrajanie.

10 listopada 1918

Józef Piłsudski wraca z Magdeburga.

W Wielkopolsce powstaje Naczelna Rada Ludowa.

11 listopada 1918

Rada Regencyjna oddaje Piłsudskiemu władzę nad tworzącym się wojskiem. Na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni.

14 listopada 1918

Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy cywilnej. Ten korzystając z nowych uprawnień - i opierając się na poparciu lewicy – tworzy rząd Jędrzeja Moraczewskiego (17 listopada).

16 listopada 1918

Do państw zachodnich wysłana zostaje oficjalna notyfikacja ogłaszająca powstanie Państwa Polskiego.

22 listopada 1918

Dekretem o władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, Józef Piłsudski nadaje sobie tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa oraz szereg uprawnień.

28 listopada 1918 

Rozpisane zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Grudzień 1918

Polska Komisja Likwidacyjna podporządkowuje się rządowi Jędrzeja Moraczewskiego.

27 grudnia 1918

W Wielkopolsce wybucha powstanie przeciwko władzy niemieckiej.

16 stycznia 1919

Powołany zostaje rząd Ignacego Paderewskiego popierany przez szerokie spektrum polskiej sceny politycznej. Rząd uznany zostaje również przez Komitet Narodowy Polski, a za nim przez państwa zachodnie. W opinii międzynarodowej Polska zaczyna istnieć.

Wolna licencja.
Artykuł pochodzi z j: https://histmag.org/Droga-do-niepodleglosci-kalendarium-6090/4
Autorzy:  Tomasz Leszkowicz,   Sebastian Adamkiewicz

 Zdjęcia ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego

Opis obrazu: Oficerowie 6 batalionu I Brygady Legionów w okopach nad Nidą.
 (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 1-H-170-5).

Opis obrazu: Józef Piłsudski - fotografia sytuacyjna.
(Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygnatura: 1-H-170-1)

Opis obrazu: Józef Piłsudski (pierwszy z prawej) z żołnierzami.
 (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura: 1-H-170-2)

Opis obrazu: Walki II Brygady na froncie wschodnim w Bukowinie - działania wojenne w Rarańczy: żołnierze w okopach w Besarabi
 (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura: 1-H-178-3)

Opis obrazu: Józef Piłsudski na peronie w otoczeniu wojskowych. Widoczni m.in.: kapitan Tadeusz Piskor (z lewej strony Józefa Piłsudskiego), Józef Piłsudski, Janusz Głuchowski (z prawej strony Józefa Piłsudskiego).
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura: 1-H-223-1

Opis obrazu: Józef Piłsudski w tłumie witających go ludzi..
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura:  1-H-223-2

Opis obrazu: Rozbrajanie Niemców w Warszawie - plakat "Oddajcie broń!"
(Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura:  1-H-312-2).

 Opis obrazu: Ratusz biecki z zewnątrz. Lata 1918-1939.
(Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Sygnatura:  1-U-149).



Facebook

situs judi slot gacor4d resmi terbaik dan tergacor

link gacor4d slot paling tergacor gampang menang terpercaya hari ini

link gacor4d slot paling gampang menang terbaru hari ini

situs daftar slot gacor4d terbaru dan terpercaya no 1 di indonesia

daftar situs slot gacor4d resmi terbaru 2023 gampang menang maxwin

daftar nama nama game slot gacor mudah menang di slotgacor4d terbaru

daftar akun wso slot gacor 4d gampang menang

akun gacor4d

daftar prediksi togel terpercayaprediksi togel online

prediksi jituangka togel 4d,3d,2d

resto slot 4d gacor resmi terbaru 2023 gampang menang

restoslot situs pay4d terbaik dan terpercaya hari ini mudah menang

link alternatif restoslot4d resmi terbaru gampang menang hari ini

agen restoslot4d slot online gacor mudah maxwin hari ini 2023

restoslot4d link alternatif login daftar terbaru dan resmi 2023

restoslot4d situs slot online terbaik di indonesia anti rungkat

wso slot online paling gacor no1 di indonesia server anti lag

login restoslot4d situs slot pay4d terbaik server luar negeri

amintoto situs idn slot terpercaya dan terbaik server luar 2023

link akses amintoto login terbaru dan resmi tahun 2023

link bo amintoto slot online resmi terpercaya dan terbaik indonesia

amintoto link alternatif situs slot resmi paling gacor hari ini

amintoto link alternatif terbaru paling terpercaya server anti lag

link alternatif amintoto login resmi terbaru hari ini 2023

login amintoto" terbaru slot cepat maxwin hari ini

idn slot online terbaik server luar negeri anti lag

cantik toto daftar situs live casino online dan slot gacor terbaik

cantiktoto situs live casino online terbesar dan terpercaya

link alternatif cantiktoto terbaru dan resmi hari ini

daftar live casino terpercaya situs idn casino

idn slot gacor terpercaya gampang maxwin

togel online terbesar dengan diskon besar pasaran togel terlengkap hari ini

totoagung situs judi slot online terbaik dan terpercaya no1 indonesia

bo slot totoagung paling gacor terbaik no 1 di indonesia 2023

akun slot maxwin totoagung gampang menang di Indonesia

freebet slot tanpa deposit dan tanpa syarat hari ini gratis

totoagung2 situs togel slot terpercaya dan terbaik di indonesia

link alternatif totoagung2 login resmi terbaru server anti rungkat

totoagung2 situs slot online bonus slot freebet gratis tanpa deposit

daftar slot login totoagung2 terbaru 2023

situs slot gacor4d login resmi terbaru server tergacor 2022 2023

daftar qdal88 situs slot gacor online terbaik dan terpercaya

qdal88 bo slot online terbaik dan terpercaya tahun 2023 terbaru

link alternatif situs qdal88 login resmi terbaru di indonesia server no lag

slot gacor situs slot gacor hari ini resmi tereprcaya gampang menang mudah maxwin anti rungkad

akun wso slot gacor terbaru 2023 anti rungkad gampang menang hari ini

link dana games terpercaya dan terlengkap paling murah hari ini

link qdal88 login terbaik dan terbaru resmi di indonesia

qdal88 login link resmi terbaru 2023 anti rungkad

situs gacor4d resmi terpercaya dengan server anti rungkad terbaru

daftar slot gacor link slot qdal88 gampang menang terpercaya

republikpkk kumpulan bandar judi online terlengkap dan resmi di indonesia terbaru

prediksi togel online terlengkap dan terpercaya di Indonesia

gacor4d

https://akun-wsoslot.azurefd.net/

https://x500-slotgacor.azurefd.net/

https://slot-maxwin-login.azurefd.net

Daftar Akun Wso Slot

Daftar Akun Wso

akun pro taiwan terbaru dengan slot server taiwan paling gacor mudah maxwin

freebet slot

slot88

cantiktoto

https://ncihub.cancer.gov/groups/gacor4ddotedu https://ncihub.cancer.gov/groups/slotgaransikalah https://ncihub.cancer.gov/groups/pay4d https://ncihub.cancer.gov/groups/slotmahjongways https://ncihub.cancer.gov/groups/slotgacorpgsoft https://ncihub.cancer.gov/groups/slot777 https://ncihub.cancer.gov/groups/deposit20 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepo25bonus25 https://ncihub.cancer.gov/groups/gacor4d https://ncihub.cancer.gov/groups/slotpgsoft https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepositbonus100 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepositpulsa https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdeposit25bonus25to3xdepo25bonus25 https://ncihub.cancer.gov/groups/888slot https://ncihub.cancer.gov/groups/slotpgsoft/overview https://ncihub.cancer.gov/groups/akunslotdemo https://ncihub.cancer.gov/groups/akunslotdemopragmatic https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdemoterlengkap https://ncihub.cancer.gov/groups/mainslotdemopragmatic https://ncihub.cancer.gov/groups/demoslotpragmatic https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdemopgsoftbet200 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdemo https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdemopragmatic https://ncihub.cancer.gov/groups/gacor4d https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepo25bonus25 https://ncihub.cancer.gov/groups/bonus100to https://ncihub.cancer.gov/groups/daftarsitusslotfreebet https://ncihub.cancer.gov/groups/bandarq https://ncihub.cancer.gov/groups/slotbca5000 https://ncihub.cancer.gov/groups/akunslotdemopragmatic https://ncihub.cancer.gov/groups/daftarsitusslotfreebet https://ncihub.cancer.gov/groups/deposit25 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotmania88 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepositbonus100 https://ncihub.cancer.gov/groups/deposit20 https://ncihub.cancer.gov/groups/gacor4ddotedu https://ncihub.cancer.gov/groups/slot777 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotbca https://ncihub.cancer.gov/groups/depo25bous25 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotpgsoft https://ncihub.cancer.gov/groups/slotgaransikalah https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepositpulsa https://ncihub.cancer.gov/groups/slotmahjongways https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepo25bonus25 https://ncihub.cancer.gov/groups/depo25bonus25tokecil https://ncihub.cancer.gov/groups/slott5000 https://ncihub.cancer.gov/groups/gacor4d https://ncihub.cancer.gov/groups/bonus100diawal https://ncihub.cancer.gov/groups/loginslot508 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotbonus100tokecil https://ncihub.cancer.gov/groups/slotrecehgacormaxwin https://ncihub.cancer.gov/groups/pkv https://ncihub.cancer.gov/groups/onlineqq https://ncihub.cancer.gov/groups/slotbonus100didpn https://ncihub.cancer.gov/groups/pay4d https://ncihub.cancer.gov/groups/srgabet https://ncihub.cancer.gov/groups/freebetslot https://ncihub.cancer.gov/groups/datasdy2022 https://ncihub.cancer.gov/groups/datasdy2021 https://ncihub.cancer.gov/groups/deposit10bonus15 https://ncihub.cancer.gov/groups/slotdepositbca https://forum.webnovel.com/d/97126-qdal88-situs-judi-slot-gacor-4d-terbaru-terpercaya-mudah-menang-tahun-2023 https://oodpacprd.powerappsportals.us/forums/general-discussion/8ac96fbc-3119-ee11-913a-00155da17a3a?page=1 https://heylink.me/pragmatic_play_gacor_qdal88/ https://heylink.me/totoagung.terhoki.tergacor/ https://heylink.me/totoagung2-pragmatic-gacor-terpercaya/ https://heylink.me/akun_gacor_pragmatic_play/ https://heylink.me/pusat-pragmatic-gacor-amintoto/ https://heylink.me/restoslot4d-game-pragmatic-hoki-terus/ https://heylink.me/daftar.slotgacor4d.rtp.tertinggi.pragmatic/ https://groups.google.com/g/sci.crypt/c/PbJ5mQCGM3Y https://groups.google.com/g/sci.crypt/c/S1v_ojCR8VI https://groups.google.com/g/sci.crypt/c/mDfUNTBjADM