Procedura zakładania konta dla rodzica.

 1. Konto jest założone po podaniu adres e-mail wychowawcy lub w sekretariacie (kontakt osobisty).
 2. W pasku adresu wpisujemy adres: dziennik.zszbiecz.pl (to subdomena prowadząca do adresu w dzienniku Vulcan https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgorlicki/)
  Wpisanie innego adresu w przeglądarce jest niewłaściwe
  adres
 3.  Po wejściu na stronę klikamy na przycisk Zaloguj się.
  Dziennik UONET
 4. W kolejnym kroku należy wygenerować hasło do e-dziennika. Robimy to poprzez aktywowanie funkcji " Przywróć dostęp". Funkcja ta działa również w sytuacji utraty hasła. 
  Logowanie powiatgorlicki 5. W kolejnym kroku musimy podać adres e-mail, na który ma być przesłany link aktywujący lub zmiana hasła. Uwaga: e-mail musi być zgodny z tym podanym wychowawcy lub w sekretariacie. 


  Proszę pamiętać o zaznaczeniu opcji "Nie jestem robotem".
 6.  W kolejmy kroku muismy aktywować link do zmiany hasła.
  W tym celu proszę odszukać na poczcie e-mail wiadomość od Uonet+ 
 7. Po zmianie hasła, konto jest aktywowane. 

Po wejściu na stronę zmieniamy hasło dostępu.