dostepna przestrzen banerDostosowanie Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

 

 

 

 

 

Umowa nr PPA/000043/06/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna. 

Moduł Programu: 

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 124 895,78 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: poprawa dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w obrębie otoczenia szkoły i na poziomie parteru (parking, chodniki, wejście główne i hall, montaż platformy przyschodowej i stolarki drzwiowej, sanitariat).

pfron baner