TERMINY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ  na rok szkolny 2024/2025

 1. od  13 maja do 4 lipca 2024 r.– składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
 2. od 21 czerwca do 4 lipca 2024r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty ;
 3. do 9 lipca 2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęie do szkoły;
 4. 11 lipca 2024 do godz. 12.00 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
 5. 15 lipca 2024 r. 8.00 – badania lekarskie kandydatów w zakresie braku przeciwwskazań do nauki zawodu (badania przeprowadzi w szkole lekarz medycyny pracy z Centrum Zdrowia Tuchów). Harmonogram badań zostanie podany na stronie szkoły)
 6. do 15 lipca 2024 r.. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole  poprzez przedłożenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego ;
 1. 16 lipca 2024 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.