Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) 31 X 2022 (poniedziałek) – dzień wolny ze względów organizacyjnych

2) 10 I 2023 (wtorek) – egzamin pisemny z kwalifikacji,

3) 2 V 2023 (wtorek) – dzień wolny ze względów organizacyjnych,

4) 4 V 2023 (czwartek) – matura pisemna z j. polskiego,

5) 5 V 2023 (piątek) – matura pisemna z matematyki,

6) 8 V 2021 (poniedziałek) – matura pisemna z j. angielskiego,

7) 5 VI 2023 (poniedziałek) – egzamin pisemny z kwalifikacji,

8) 6 VI 2023 (wtorek) – egzamin pisemny z kwalifikacji,

9) 7 VI 2023 (środa) – dzień wolny ze względów organizacyjnych,

10) 9 VI 2023 (piątek) – dzień wolny ze względów organizacyjnych.