Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych informuje, że w roku szkolnym 2022/2023  do klasy pierwszej technikum punktowane są następujące zajęcia edukacyjne w zależności od typu szkoły:
technikum hotelarstwa: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;
technikum pojazdów samochodowych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;
technikum informatyczne: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;
technikum żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka.
do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia punktowane są następujące zajęcia edukacyjne: więcej