ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

W przygotowaniu

jad midJadwiga była córką Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga posiadała umiejętność czytania, znajomość języków obcych. 16 października została ukoronowana na królową Polski. W 1387 roku czteroletna Jadwiga zgodnie ze zwyczajami owych czasów została poślubiona Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiąże przybył latem 1385 r. do Krakowa by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat. Ale małżeństwo Andegawentki z Habsburgiem było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesów Królestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Jadwiga zapisała się w pamięci również jako odnowicielka Akademii Krakowskiej. Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym - rządy przejął Jagiełło. 

Królowa Jadwiga wyróżniała się niezwykłą urodą, była też osobą bardzo wysoką. Stała się wybitną władczynią Królestwa Polskiego, zdolną do poświęcenia osobistych pragnień i ambicji dla dobra kraju, który przecież stanowił dla niej przybraną ojczyznę.

Facebook