ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Cze 27, 2023 702razy

LIST OTWARTY SZEFA WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

Nowy Sącz, czerwiec 2023r.

LIST OTWARTY SZEFA WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W NOWYM SĄCZU DO ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy Absolwenci,

Kieruję do Was informację będącą jednocześnie ofertą służby wojskowej. Aktualnie prowadzimy intensywny nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jest to ochotnicza forma służby wojskowej, adresowana do osób, które nie pełniły w przeszłości służby wojskowej i chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Forma ta stwarza doskonałe warunki do podjęcia w przyszłości decyzji o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Siły Zbrojne RP oferują szereg możliwości dla obywateli, którzy legitymują się wartościami patriotycznymi, wykazują zainteresowanie tematyką militarną lub chcieliby zmienić swoją zawodową ścieżkę. 

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa daje właśnie takie możliwości, wśród których można wymienić poszczególne kroki przybliżające Państwa do zawodu żołnierz, mianowicie:

  • kandydat może odbyć tylko przeszkolenie, uzyskują tym samym podstawowe wyszkolenie wojskowe (27 dni szkolenia zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej);
  • kolejnym krokiem jest wyszkolenie specjalistyczne (do 11 miesięcy szkolenia uwarunkowanego szeregiem uprawnień żołnierza zawodowego),
  • finalnie zawodowa ścieżka kariery w SZ RP (możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz awansu).

Wstępując w szeregi żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskują Państwo następujące profity:

  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych – od 4960 zł;
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
  • czas odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wliczany jest do okresu służby albo okresu zatrudnienia.

Wojsko Polskie to rzetelny i pewny pracodawca, który zaprasza w swoje szeregi ludzi młodych (kobiety i mężczyzn): obywateli Polski, niekaranych za przestępstwa umyśle, zdolnych psychologicznie i fizycznie do pełnienia służby.

Osoby zainteresowane uzyskają szczegółowe informacje w zakresie procedur w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu (wcześniej WKU):

33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 13

tel. 261 138 703 lub 261 138 704

Procedura zmierzająca do powołania jest przejrzysta i obejmuje złożenie wniosku i wykonanie badań psychologicznych/lekarskich (bezpłatnie), a także wybór jednostki wojskowej. Aktualnie istnieje duża możliwość odbywania szkolenia na terenie województwa małopolskiego.

Wyrażam nadzieję, że zapoznacie się drodzy Absolwenci z krótką ulotką informacyjną na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zamieszczaną wraz z niniejszym listem. Jednocześnie zapraszam na profil FB oraz stronę internetową WCR w Nowym Sączu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naboru do służby wojskowej.

Z żołnierskim pozdrowieniem

 

SZEF WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

W NOWYM SĄCZU

 

/-/ ppłk Henryk KIEŁBASA

Facebook