• 1 czerwca 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
  • Termin konferencji klasyfikacyjnej został wyznaczony na 18 czerwca 2018 r., zatem oceny przewidywane należy wpisać do 4 czerwca (poniedziałek).