Zapraszam absolwentów do odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów i suplementów w piątek 25 maja 2018 r. i w poniedziałek 28 maja 2018 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły.