W związku  z realizacją przez naszą szkołę projektu pt. „Rozwój kulturowy jako poszerzanie horyzontów rozwojowych u młodych” nr 2020-1-PMU-3080,  zakładającego wyjazdy kulturowe na Litwę, realizowanego w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór do wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny  u koordynatora lub w sekretariacie szkoły.

Termin składania wypełnionych wniosków upływa 15 grudnia 2021 r.

 REGULAMIN REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

 

Logo Mobilność Uczniów