ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Maj 11, 2021 347razy

NABÓR NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza nabór na STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE z możliwością wypłaty stypendium dla uczniów realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja”.  W stażach/praktykach zawodowych mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas techników i branżowych szkół I stopnia z terenu Powiatu Gorlickiego.

Planowany termin realizacji: lipiec - sierpień 2021 roku

Czas trwania stażu/praktyki: 150 godzin

Branże: mechaniczna, motoryzacyjna, transportu drogowego, elektroenergetyczna, elektroniczno-mechatroniczna, teleinformatyczna

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej placówki, w sekretariacie Twojej Szkoły oraz w jednostce realizatora, tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia:   26 maja 2021 r.

w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje - tel.: 18 353 56 10

Informacja o naborze na staże/praktyki zawodowe

Regulamin rekrutacji

Regulamin udzielenia stypendium

Facebook