ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Wrz 13, 2017 3571razy

Regulamin Czytelni Internetowej

Zasady ogólne

Czytelnia Internetowa Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu udostępnia uczniom/słuchaczom, nauczycielom i pracownikom szkoły stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych.
Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. 
Maksymalny czas pracy wynosi 45 minut. Można go wydłużyć, jeśli w kolejce nie oczekują następni użytkownicy.
W uzasadnionych przypadkach można dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego na określony czas pracy w następnym dniu.

 

Zasady szczegółowe

 1. Użytkownik ma prawo do:
  a) korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) docierania do potrzebnych informacji;
  c) rozwijania swoich zainteresowań, pasji naukowych i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej
  oraz posługiwania się Internetem;
  d) zapisywania na elektronicznych nośnikach informacji efektów swojej pracy, kopiowania potrzebnych plików zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi;
  e) podłączenia – po uzyskaniu zgody bibliotekarza – słuchawek, urządzeń typu pendrive, MP3.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  a) podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Czytelnię Internetową;
  b) informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych
  oraz o uszkodzeniach mechanicznych;
  c) stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania;
  d) sprawdzać przyniesione nośniki informacji programem antywirusowym;
  e) okrycie wierzchnie zostawić w szatni (wymagane jest również obuwie zastępcze);
  f) zapoznać się z regulaminem Czytelni Internetowej oraz instrukcją wyświetloną na monitorze komputera, okazać legitymację szkolną lub identyfikator i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Użytkownikowi nie wolno:
  a) uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy;
  b) wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych;
  c) instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego;
  d) uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu;
  e) dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych,
  f) utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników Czytelni Internetowej;
  g) naruszać Regulaminu oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej;
  h) wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym;
  i) przeszkadzać głośnym zachowaniem;
  j) wprowadzać osób spoza szkoły;
  k) obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, itp.;
  l) wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i ukarania go (poza karami statutowymi szkoły) czasową blokadą korzystania z komputerów.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

Przydatne linki

MATURA

Centralna Komisja Egzaminacyjna
https://www.cke.gov.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl 

Matura z Nową Erą 

https://www.terazmatura.pl/
http://www.matura.org
http://www.dlamaturzysty.info/
http://www.matemaks.pl
http://matematyka.pisz.pl
http://język-polski.pl/
http://www.biologia.net.pl 
http://www.geografia24.eu/
http://www.wos.net.pl 
https://fiszkoteka.pl 

EGZAMINY ZAWODOWE

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
https://e-zawodowe.pl/
https://egzaminy-klucze.pl/ 
https://kwalifikacjewzawodzie.pl

LITERATURA, SZTUKA, KULTURA
Wolne Lektury
https://wolnelektury.pl/

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
http://literat.ug.edu.pl 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
https://polona.pl/

Staropolska on - line
http://www.staropolska.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych
https://fbc.pionier.net.pl/

Liberatura
http://www.liberatura.pl

Wyszukiwarka książek
http://books.google.pl/

Opracowania lektur, analizy
http://klp.pl/

Motywy literackie
http://motywy-literackie.klp.pl/

e-Kolekcja Czasopism Polskich
http://buwcd.buw.uw.edu.pl 

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek
http://whk.up.krakow.pl/

Portal Wydawniczy Literatura
http://www.literatura.net.pl/

Galeria Malarstwa Polskiego
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/
http://artyzm.com 

Malarstwo & Rzeźba Top-100
http://www.malarstwo.top-100.pl/

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa – Ściąga
http://eduseek.interklasa.pl

Opoka – czytelnia
http://www.opoka.org.pl

Biblioteka Narodowa
https://www.bn.org.pl/

Biblioteka Jagiellońska
https://bj.uj.edu.pl/

Biblioteka Biecz
http://www.biblioteka.biecz.pl/

Biblioteka pedagogiczna w Gorlicach
https://www.pbwnowysacz.pl/

Filmoteka Szkolna
http://www.filmotekaszkolna.pl/

Małopolski Instytut Kultury
http://mik.krakow.pl/

Stowarzyszenie Willa Decjusza
http://villa.org.pl/

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
http://mik.krakow.pl/

ZDROWIE, PROFILAKTYKA
http://www.medonet.pl
https://portal.abczdrowie.pl
http://www.poradnikzdrowie.pl 
http://www.styl.pl/zdrowie
http://www.biomedical.pl 
http://zdrowie.gazeta.pl 
http://anoreksja.mam-efke.pl 
http://bulimia.mam-efke.pl 
http://jakrzucicpalenie.pl 
http://www.domzdrowia.pl
http://fundacjapozytywka.org.pl 
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl 
https://krwiodawcy.org 
http://www.dawcy-szpiku.pl 

Facebook