STRONA ZESPOŁU MUZYCZNEGO PRZY ZSZ BIECZ

CANTO

PHOTOGRAPHY CezJaw

Szkolny zespół wokalno–instrumentalny „Canto” w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu istnieje i aktywnie działa od roku 2005. W skład zespołu wchodzą dziewczęta i chłopcy z klas 1 – 4 technikum i szkoły branżowej. Zespół ciągle zasilają nowi uczniowie, obecnie liczy on 10 członków, w tym cztery dziewczyny. Uczniowie chętnie angażują się w działalność zespołu, poświęcając swój wolny czas na wielogodzinne próby i występy, które często mają miejsce w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu szkoły włączając się w przygotowanie wszystkich imprez szkolnych, a jest ich w ciągu roku niemało. Uczniowie reprezentują również szkołę na imprezach środowiskowych, takich jak: WOŚP na rynku w Bieczu (w latach 2008 – 2015), Dni Papieskie oraz wieczór poświęcony A. Osieckiej i J. Przyborze, wieczorki poetycko muzyczne: „Mężczyzna mówi wierszem”, „Życie cudem jest”, „Kobieta mówi wierszem” zorganizowane przez bibliotekę miejską w Bieczu, 2 debaty w bibliotece pedagogicznej w Gorlicach – „Każde pokolenie ma swój czas”, „Sensy i bezsensy czytania w dobie cyfryzacji” i wiele innych Od pięciu lat zespół „Canto” dba o oprawę muzyczną Bieckiego Orszaku Trzech Króli.

Zespół co roku brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Dukli, gdzie zajmował czołowe miejsca - w roku 2011 dwie pierwsze lokaty. Jako laureaci konkursu uczniowie zostali zaproszeni w październiku 2013 roku do Leska, gdzie zagrali prawie godzinny koncert.
Zespół „Canto” wziął również udział w Konkursie Piosenki Różnej w 2013 roku, w którym zdobył 3 (zespół) i 1 miejsce (solista).

Opiekun zespołu „Canto” : Bożena Dyląg

CANTO

Opiekun:
Bożena Dyląg

Archiwalne zdjęcia 

ZDJĘCIA