Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych informuje, że w roku szkolnym 2022/2023

  • do klasy pierwszej technikum punktowane są następujące zajęcia edukacyjne w zależności od typu szkoły:
  • technikum hotelarstwa: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;
  • technikum pojazdów samochodowych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;
  • technikum informatyczne: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;
  • technikum żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka.
  • do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia punktowane są następujące zajęcia edukacyjne:
  • z języka polskiego i matematyki oraz z dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne : zajęcia techniczne/technika, plastyka.