Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych informuje, że w roku szkolnym 2024/2025

do klasy pierwszej technikum punktowane są następujące zajęcia edukacyjne w zależności od typu szkoły:

 

  • technikum hotelarstwa: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka;
  • technikum informatyk: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, informatyka;
  • technikum żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, technika/zajęcia techniczne, plastyka.

do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia punktowane są następujące zajęcia edukacyjne:

  • z języka polskiego i matematyki oraz z dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne : zajęcia techniczne/technika, plastyka.