Adam Niziołek dyrektor szkoły, j. polski
Włodzimierz Makuła społeczny wicedyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
Lucyna Radwan przedmioty zawodowe
Beata Bochniak przedmioty zawodowe
Maria Czech j. polski, wiedza o kulturze
Bożena Dyląg j. niemiecki
Bożena Guzik biblioteka, rewalidacja
Tomasz Gucwa przedmioty zawodowe
Tadeusz Jarek wychowanie fizyczne
Anna Jasińska przedmioty zawodowe
Cezary Jawor kierownik szkolenia praktycznego, wiedza o społeczeństwie
Maria Hycnar geografia
Radosław Karp przedmioty zawodowe
Anna Krężołek j. angielski, postawy przedsiębiorczości
Anna Kubal biologia, chemia, przedmioty zawodowe
Joanna Kurowska fizyka
Grażyna Kurzawa biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Mazur przedmioty zawodowe
Marta Mężyk j. angielski, j. niemiecki
Sławomir Mrozek historia, wiedza o społeczeństwie
Elżbieta Polak-Kawa matematyka
Przemysław Przewoźnik przedmioty zawodowe: 
Elżbieta Sarnecka-Karp matematyka, pedagog
Tomasz Michalik religia
Waldemar Styk j. angielski
Agata Szwarc przedmioty zawodowe
Lidia Woźniak j. polski, wychowanie fizyczne, rewalidacja
Patrycja Wójcik-Bubniak przedmioty zawodowe
Iwona Rąpała fizyka
Jadwiga Kuzak wychowanie do życia w rodzinie