Adam Niziołek dyrektor szkoły, j. polski
Maria Czech wicedyrektor szkoły, j. polski, wiedza o kulturze, 
Włodzimierz Makuła przedmioty zawodowe
Lucyna Radwan przedmioty zawodowe
Beata Bochniak przedmioty zawodowe
Tomasz Dykas informatyka
Bożena Dyląg j. niemiecki
Bożena Guzik biblioteka, rewalidacja
Tadeusz Jarek wychowanie fizyczne
Anna Jasińska przedmioty zawodowe
Cezary Jawor kierownik szkolenia praktycznego, wiedza o społeczeństwie
Maria Hycnar geografia
Radosław Karp przedmioty zawodowe
Anna Krężołek j. angielski, postawy przedsiębiorczości
Anna Kubal biologia, chemia, przedmioty zawodowe
Maciej Mańka przedmioty zawodowe: 
Dorota Mazur przedmioty zawodowe
Marta Mężyk j. angielski, j. niemiecki
Sławomir Mrozek historia, wiedza o społeczeństwie
Elżbieta Polak-Kawa matematyka
Przemysław Przewoźnik przedmioty zawodowe: 
Przybyłowicz Małgorzata plastyka
Elżbieta Sarnecka-Karp matematyka, pedagog
Tomasz Michalik religia
Stachura Rafał wychowanie fizyczne
Waldemar Styk j. angielski
Agata Szwarc przedmioty zawodowe
Lidia Woźniak j. polski, wychowanie fizyczne, rewalidacja
Patrycja Wójcik-Bubniak przedmioty zawodowe
Iwona Rąpała fizyka
Jadwiga Kuzak wychowanie do życia w rodzinie 
Daniel Pyznar religia