Załącznik do Zarządzenia nr 1/2024  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu  z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu.