Lista osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138385  

w porządku alfabetycznym:

 

Zawód Lp Inicjały ucznia  Klasa

Technik

hotelarstwa

1

B.J.

3 THI

2

C.A.

4 THŻ

3

K.W.

3 THI

4

M.A.

3 THI

5

O.Ż.

4 THŻ

6

P.H.

3 THI

7

S.W.

4 THŻ

Technik

informatyk

1

B.M.

3 THI

2

K.K.

3 THI

3

P.M.

3 THI

4

R.T.

4 TIS

5

R.P.

3 THI

6

S.K.

3 THI

7

W.M

3 THI

Technikum

żywienia i usług

gastronomicznych

1

C.P.

3 TSŻ

2

D.K.

3 TSŻ

3

F.K.

4 THŻ

4

G.E.

4 THŻ

5

M.N.

4 THŻ

6

P.J.

3 TSŻ

7

W.A.

3 TSŻ

 

 

LISTA REZERWOWA według ilości zdobytych punktów

 

 Lp/

Nazwisko i Imię 
(inicjały ucznia)

klasa

1

W.T.

3 THI

2

K.A.

4 TIS

3

J.K.

4 TIS

4

P.O.

3 TSŻ

5

F.M

4 TIS

6

A.J.

3 TSŻ

7

P.K.

3 TSŻ

8

S.N.

3 TSŻ

9

S.A.

3 TSŻ

10

L.D.

3 TSŻ

11

Z.A.

3 THI

12

H.S.

3 THI

13

K.A.

3 THI

14

L.S.

3 THI

15

U.K.

4 THŻ

16. 

R.A. 

3 THI

 

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138385 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

wspolfinasnowanie UE