W związku z realizacją działań związanych z projektem z programu Erasmus+, informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu nr nr 2023-1-PL01-KA121-VET000138385

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/24 kształcą się w klasach: 3 TSŻ, 3 THI, 4 THŻ, 4 TIS na kierunkach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Termin składania zgłoszeń: 08-14.11.2023 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są u koordynatora projektu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt nr nr 2023-1-PL01-KA121-VET000138385 dofinansowany przez Unię Europejską

 

 

 wspolfinasnowanie UE