Rozpoczynamy nabór do projektu nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000014464

Projekt skierowany jest do 19  uczniów naszej szkoły z kierunków:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik informatyk
  • technik hotelarstwa

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą  m.in. w miesięcznych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w marcu 2022 roku w Grecji. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest P. Anna Jasińska,  która udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

   07.02.2022r.

   Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

   14.02.2022r

   Zakończenie rekrutacji do projektu

   15.02.2022r.

   Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

   Do 18.02.2022r.

   Odwołania od decyzji Komisji  Rekrutacyjnej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły, bezpośrednio u koordynatora projektu oraz dostępne są na stronie internetowej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Do pobrania:


 Projekt nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000014464 realizowany i finansowany w ramach Programu Erasmus+