ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

bip

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło PCK przyłączyły się do akcji zbierania nakrętek na rzecz rehabilitacji chorej Oli Musiał z Korczyny.

piątek, 26 luty 2021 12:13

Rekrutacja 2021/2022

 1. Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w opracowaniu
 2. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu informuje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej :

Technika 

  • Klasa I technikum hotelarskie – plastyka, technika
  • Klasa I technikum żywienia i usług gastronomicznych – plastyka, technika
  • Klasa I technikum informatyczne – informatyka, technika
  • Klasa I technikum pojazdów samochodowych – informatyka, technika

Szkoła Branżowa I Stopnia 

  • Klasa I  – plastyka, technika

Procedury przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego  CKE w Zespole Szkół Zawodowych
w Bieczu 
marzec 2021
część pisemna – poziom podstawowy

Opublikowano wyniki 23 Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 zdawało w nich minimum 12 abiturientów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu liceów ogólnokształcących o miejscu szkoły decydowały: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 %), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%),
oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
(https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow?pageIndex=7&pageSize=50 - 371 miejsce w rankingu ogólnopolskim). 

Wyniki uzyskane przez technika prowadzone przez Powiat Gorlicki:

 

Ranking Wojewódzki 

Ranking Krajowy

Znak jakości

Technikum nr 3 w ZSE w Gorlicach

58

33

Brązowa tarcza

Technikum  w ZSZ w Bieczu

66

371

Brązowa tarcza

Technikum  w ZSO w Bobowej

 73

424

Brązowa tarcza

Technikum nr 4 w ZST w Gorlicach  

86

500+

 

Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Gorlicach

93

500 +

 

Technikum nr 2  w ZSZ w Gorlicach 

104

500+

 

 

 

RANKING TECHNIKÓW 2021 - METODOLOGIA - https://technika.perspektywy.pl/2021/

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 41 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 12 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Suma tych dwóch elementów została pomnożona przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W przypadku olimpiad międzynarodowych pod uwagę brana była suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich zostały odniesione do liczby uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%

Wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.

Matura z przedmiotów dodatkowych 30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów.

Egzamin zawodowy 30%

Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

Zasady ogólne Rankingu

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w czerwcu 2020 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

                                                                                        

 
sobota, 23 styczeń 2021 17:12

KIERA CASS „RYWALKI”

 Jakiś czas temu przeczytałam już po raz kolejny serię „Selekcja” amerykańskiej pisarki Kiery Cass. Pierwszy tom serii nosi tytuł "Rywalki". America Singer należy do kasty Piątek czyli artystów. Specjalizuje się w śpiewie oraz grze na różnych instrumentach, dzięki czemu zarabia, aby pomagać rodzinie w utrzymaniu siebie i domu. Dziewczyna posiada jednak sekret...- umawia się z pewnym chłopakiem, który nigdy nie zostałby zaakceptowany przez jej rodzinę. Wszystko przez to, że jest szóstką. Pochodzi z niższej klasy. Z klasy służących.

Jakiś czas później okazuje się, że odbędą się kolejne eliminacje, czyli konkurs-rywalizacja o miłość księcia, przy okazji o koronę. Z milionów kandydatek w głównych eliminacjach udział weźmie tylko 35 dziewcząt. Jak możemy się domyślić, jedną z nich będzie America. Problem polega na tym, że ona już znalazła miłość, a stanęła do rywalizacji, można powiedzieć, przypadkiem. Zgłoszenie wysłała z nadzieją, że jej kandydatura nie zostanie zauważona. Jednak los chciał inaczej. Rozpoczęła się dla niej walka. A czytelnik będzie śledził jej poczynania.

Książka wydaje się być typową młodzieżówką, pełną perypetii młodej kobiety w świecie miłosnym. Dziewczyna z biednej rodziny ma szansę zostać nową królową. Brzmi ciekawie, ale schematycznie. To tylko pozory. Książka od samego początku trzyma w napięciu. Strony przemykają w zastraszającym tempie i trzeba biec do biblioteki po kolejne części. Autorka ze schematycznych wątków wyciąga coś jeszcze. Coś, co zachwyci czytelników. Kto by pomyślał, że dziewczyna, która ma koronę w zasięgu ręki, będzie próbowała wszystkiego, by uciec. Może posunąć się nawet do ataku na książęce klejnoty w walce o swoje. Bohaterka została wykreowana na tyle dobrze, że nawet gdy wiemy, iż zgadza się na przystąpienie do eliminacji, to nadal nie jesteśmy pewni, kogo wybierze - nowopoznanego przyszłego władcę czy biednego chłopaka, którego zna z dzieciństwa. Czytelnik przez to jest zmuszony do ciągłego siedzenia nad książką. Cały czas zastanawiamy się: "I co będzie teraz?". Zatem co będzie teraz? Pozostaje tylko przeczytać książkę jeszcze raz. Gwarantowana jest dobra zabawa przy luźnej literaturze.

Autorka recenzji: uczennica kl. II THM

czwartek, 07 styczeń 2021 11:04

ZACHĘCAMY DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

21 grudnia 2020 roku Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków.

Szczepionki dla grupy 0

Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia.Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE 

Z kolei 28 grudnia rozpoczęła się szeroka dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19. Tego dnia do Polski przyleciało 300 tysięcy dawek.

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) sa przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.

Szczepionki dla kolejnych grup

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się  15 stycznia 2021 roku. Procedura będzie prosta i bezpieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą:

etap 1:  pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegółowe informacje o szczepieniach są dostępne na stronach: 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

 1. Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

 1. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

 1. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

 1. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

 1. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

 1. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

 1. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

 1. Powrót do normalności oznacza:

 • odejście od maseczek,

 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,

 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,

 • dalszy rozwój gospodarki,

 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,

 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,

 • wakacje bez ograniczeń,

 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

Ważne!!! Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Harmonogram egzaminów

 

Facebook