ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Paź 30, 2023 Agata Szwarc 284razy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSZ BIECZ

16 października 2023 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. 

Julia Kosiba i Marcin Markowicz na samym początku akademii przedstawili wszystkim zgromadzonym historię powołania, charakter i zasługi Komisji Edukacji Narodowej, w związku z przypadającą 14 października 2023 roku  250. rocznicą utworzenia tej instytucji.

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Marcin Markowicz przywitał emerytowanych nauczycieli szkoły, przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców pana Józefa Kasprzaka, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz delegacje uczniów poszczególnych klas. Następnie zabrał głos pan dyrektor Adam Niziołek. W swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze wydarzenia, działania i osiągnięcia szkoły w zeszłym roku. Złożył podziękowania nauczycielom i pracownikom za trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Wyróżniającym się w pracy nauczycielom wręczył Nagrody Dyrektora. Otrzymali je nauczyciele: pani Bożena Dyląg, pani Anna Kubal, pani Marta Mężyk, pani Patrycja Wójcik-Bubniak, pan Cezary Jawor, pan Radosław Karp, pan Maciej Mańka. Dyrektor poinformował również, że Nagrodę Starosty odebrała pani Agata Szwarc.

W roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z regulaminem przyznawania Statuetki Damy/Rycerza  Królowej Jadwigi, grono pedagogiczne uhonorowało tą statuetką panią Lucynę Radwan - emerytowaną, długoletnią nauczycielkę ZSZ im św. Jadwigi Królowej w Bieczu            i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, uczącej w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży, a także kierownika kształcenia praktycznego.

Następnie przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Kasprzak skierował do dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły słowa uznania i podziękowania za pracę, trud oraz wychowanie młodzieży. Pogratulował również uczniom, którzy otrzymali stypendia, a innych zachęcał do systematycznej pracy.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia nagród dla uczniów w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2022/2023. Otrzymali je:  Mateusz  Honc - kl. V THI (średnia 5,11), Patrycja Pierz -  kl. III mwb (średnia 4,91), Weronika Kosiba -  kl. III THI (średnia 4,85), Ewa Rutana - kl. III mwb (średnia 4,83)  i Dominika Tumidajewicz -  kl. IV THŻ (średnia 4,80).

Pan dyrektor poinformował wszystkich zgromadzonych o otrzymaniu przez szkołę dwóch mobilnych pracowni komputerowych w ramach konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Wspólnym motywem było zrealizowanie wskazanego kursu e-learningowego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci przez jak największą liczbę uczniów, a następnie przygotowanie pracy w oparciu o zdobytą wiedzę. Uczniowie: Weronika Kosiba, Jagoda Piwowar, Kacper Gargula i Mateusz Honc pod opieką pana Macieja Mańki, którzy w największym stopniu zaangażowali się w to zadanie, otrzymali nagrody.

W części artystycznej, przygotowanej przez panie Annę Jasińską i Agatę Szwarc,  uczniowie przedstawili „Nauczycielskie wiadomości na wesoło” w dzienniku telewizyjnym, ukazując zabawne  informacje z pokojów nauczyciel­skich, korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych oraz plotkarskich kuluarów uczniowskich, przeplatane piosenkami.

Na zakończenie Samorząd Uczniowski i uczniowie klas piątych podziękowali  wszystkim nauczycielom za ogromne poświęcenie i cierpliwość każdego dnia, za przekazywaną wiedzą i umiejętności, za inspirowanie oraz zachęcanie do działania, entuzjazm, zaangażowanie, życzliwość oraz trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Dowodem wdzięczności były kwiaty i serca piernikowe wręczone dyrekcji i nauczycielom oraz piosenki w wykonaniu zespołu „Canto”, przygotowane pod okiem pani Bożeny Dyląg.

Opracowała Agata Szwarc – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Facebook