Kurs SEP dla uczniów pełnoletnich, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia w ramach projektu bloku I i II (nie brali udziału w żadnym kursie - zmiana regulaminu), zawody: 

 • technik elektryk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik mechatronik,
 • technik automatyk,
 • technik informatyk,
 • technik elektronik,
 • technik programista 

oraz kurs wózków jezdniowych dla uczniów pełnoletnich, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia w ramach projektu bloku I i II (nie brali udziału w żadnym kursie - zmiana regulaminu), zawody:

 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik automatyk,
 • technik informatyk,
 • technik elektronik,
 • technik spawalnictwa

Dokumenty rekrutacyjne oraz listy kursów wraz z przyporządkowanymi zawodami dostępne są na stronie internetowej www.ckz.gorlice.pl, w sekretariacie szkoły oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43. Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy składać do 31 marca 2023 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43 od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00 lub w sekretariacie szkoły.

 https://www.ckz.gorlice.pl/aktualnosci/820-nabor-na-kursy-6

Załącznik do pobrania