20 grudnia 2018 roku Samorząd Uczniowski  bieckiego Zespołu Szkół Zawodowych im św. Jadwigi Królowej udał się do gimnazjalistów klas III  i uczniów klas VIII szkoły podstawowej w Szkołach Podstawowych nr1 i nr2 w Bieczu z życzeniami świątecznymi i kolędami  śpiewanymi przez zespół muzyczny „Canto”. Na pamiątkę spotkania każdy uczeń otrzymał słodki upominek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich.   

 

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie naszej szkoły uświetnili swoim występem świąteczny apel i uroczyście, w obecności całej zgromadzonej społeczności uczniowskiej,  złożyli życzenia dyrekcji szkoły, przekazując upominek.

W godzinach południowych członkowie SU wraz z zespołem muzycznym „Canto” udali się z  życzeniami świątecznymi do różnych instytucji współpracujących ze szkołą.  Spotkali się z  Burmistrzem  Biecza panem  Mirosławem Wędrychowiczem, odwiedzili m. in. dyrektorów i pracowników Biblioteki Miejskiej w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej, Bieckiego Centrum Kultury,  Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu oraz proboszcza parafii św. Anny w Bieczu - o. Tomasza Kupczakiewicza.  Każdy otrzymał świąteczny upominek  - piernikowy dzwonek wg staropolskiego przepisu, wykonany przy uczniów klas gastronomicznych pod kierunkiem pani Agaty Szwarc i pani Anny Jasińskiej. Opiekę nad uczniami sprawowali pani Maria Czech i pani Agata Szwarc

Samorząd Uczniowski dziękuje również pani Patrycji Wójcik-Bubniak, pani Bożenie Dyląg, pani Dorocie Mazur za pomoc w  przygotowaniu tej wizyty.