Nasi uczniowie są już w Grecji, która przywitała ich piękną pogodą.