Lista osób zakwalifikowanych/rezerwowych do udziału w projekcie
„Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu”

 

1.

Oliwia B.

THOT

2.

Oliwia Cz.

THOT

3.

Wiktoria M.

THOT

4.

Gabriela R.

THOT

5.

Amelia S.

THOT

6.

Ilona Z.

THOT

 

1.

Daria K.

TŻiUG

2.

Kamila S.

TŻiUG

3.

Joanna S.

TŻiUG

4.

Piotr S.

TŻiUG

5.

Marcin Sz.

TŻiUG

6.

Kinga W.

TŻiUG

Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową do udziału
w projekcie „Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu”

1.

Anita B.

THOT

2.

Mariam M.

THOT

W związku ze zbyt małą liczbą uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie z kierunku Technik Informatyk i Technik Pojazdów Samochodowych w klasie III, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa w klasie II o ww. specjalizacjach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.

 

 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych w rekrutacji dodatkowej dla klasy II TIS
do 11.02.2021 r. (do godz. 15). 
Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z kierunku Technik Informatyk i Technik Pojazdów Samochodowych zostanie opublikowana 12.02.2021 r.