Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie „Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu”  nr 2020-1-PL01-KA102-078868

Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły z kierunków:

  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 6 osób,
  • Technik Pojazdów Samochodowych - 6 osób
  • Technik Hotelarstwa – 6 osób
  • Technik Informatyk - 6 osób

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą m.in. w czterotygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w maju 2021 roku w Grecji. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest P. Patrycja Wójcik-Bubniak, która udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach. 

Harmonogram rekrutacji do projektu:

01.02.2021 r.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

04.02.2021 r.

Spotkanie informacyjne o projekcie

08.02. 2021 r.
(do godz. 15.00)

Zakończenie rekrutacji do projektu

08.02.2021 r.

Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

do 10.02.2021 r.

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły, dostępne są także na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w sekretariacie wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Formularze (do pobrania)