Do Anglii i Niemiec wybierają się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu. W przededniu wyjazdu uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz gimnazjaliści, na zaproszenie dyrektor Bogusławy Dudy, spotkali się na konferencji, podczas której omówiono realizowane w szkole projekty dotyczące zagranicznych staży i praktyk uczniowskich. W spotkaniu uczestniczył m.in. starosta Mirosław Wędrychowicz.

 

- 10 lat temu otwarły się granice Polski i to otwarcie na Europę perfekcyjnie wykorzystuje dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu – mówił do uczestników spotkania starosta Mirosław Wędrychowicz. Jesteście totalnymi liderami w tej dziedzinie, można powiedzieć, że macie swoje nieformalne „filie” w Europie i tego bardzo wam gratuluję. Wykorzystujecie wszystkie nadarzające się możliwości, a nie jest to łatwe, bo takie wyjazdy na miesiąc stanowią duże wyzwanie.

ZSZ w Bieczu ma kapitalną ofertę kształcenia – podkreślał starosta zwracając się do obecnych na konferencji gimnazjalistów. Szkoła daje świetne przygotowanie zawodowe i możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji za granicą, a, jak pokazują badania, wyjazdy zagraniczne dwukrotnie zwiększają mobilność na rynku pracy. Starosta życzył dyrekcji i nauczycielom, by pozyskiwali kolejne, duże pieniądze na projekty, by szkoła się rozwijała.

Dyrektor Bogusława Duda podkreśliła, że zagraniczne praktyki zawodowe sprzyjają rozwojowi kompetencji, podniesieniu poziomu języka branżowego, dostarczają wielu wrażeń i przeżyć. Co ważne, młodzież w nich uczestnicząca nie stwarza żadnych problemów wychowawczych i osiąga bardzo wysokie oceny z zajęć. Podobne opinie wyrażali także opiekunowie: Anna Krężołek, Dorota Mazur i Małgorzata Mrówka.

Wspomnieniami z wyjazdów podzielili się uczniowie, stwierdzając, że była to świetna przygoda, a wspomnienia pozostaną do końca życia. Konferencję uświetnił krótki koncert w wykonaniu zespołu "Canto" z ZSZ w Bieczu, zdobywcy I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Turystycznej w Lesku.

Artykuł pochodzi z serwisu http://www.powiatgorlicki.pl