Koordynator projektu "Erasmus +" -  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” informuje, że z dniem 18.09.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja chętnych do uczestnictwa w programie uczniów z klas trzecich, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Rekrutacja obejmuje:
egzamin z języka angielskiego – pisemny 0-20 pkt.,
egzamin z języka angielskiego – ustny 0-20 pkt.,
egzamin z kompetencji zawodowych – pisemny 0-20 pkt.,
końcową ocenę z zachowania i średnią ocen za rok szkolny 2016/2017.

Ponadto kandydat musi wypełnić formularz aplikacyjny dostępny u koordynatora projektu lub na stronie internetowej szkoły, w zakładce "Fundusze europejskie".
Po przeprowadzonych egzaminach Komisja Rekrutacyjna wyłoni 23 uczestników stażu, którzy pojadą do Wielkiej Brytanii.
Wszystkim chętnym uczniom naszej szkoły życzymy powodzenia!

Z wszelkimi pytaniami prosimy się kierować do p. Anny Krężołek i p. Doroty Mazur