ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Lis 21, 2021 Patrycja Wójcik-Bubniak 10515razy

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

Zagraniczne praktyki zawodowe, realizowane w ramach programu ERASMUS +, są wielką szansą dla młodzieży na doskonalenie kompetencji zawodowych, poznanie różnych kultur i zdobycie cennych doświadczeń. Z szansy tej mogli po raz kolejny skorzystać uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, którzy przez cztery tygodnie, w dniach 6 września – 1 października 2021 r., przebywali na praktykach w Grecji w ramach realizacji projektu pt. „Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu” Erasmus+, Akcja 1 sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Na realizację mobilności zagranicznej, podróży oraz przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 24 uczniów Szkoła otrzymała prawie 62 170 EUR. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych stażystów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży hotelarskiej, mechanicznej, samochodowej i informatycznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie.


Praktyki zawodowe uczniów technikum to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych prowadzonych w szkole. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Praktyka w zagranicznym zakładzie pracy jest więc nie tylko doskonaleniem kwalifikacji zdobytych w szkole, ale ich poszerzeniem o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak: znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe, a także szeroko pojęte kompetencje społeczne.

Uczestnictwo uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+. Aby móc wziąć udział w wyjeździe, młodzież szkolna musiała przejść proces rekrutacji, który zakończył się wyłonieniem 24 uczestników projektu o najwyższej średniej ocen, frekwencji i najlepszej znajomości języka angielskiego Szansa wyjazdu na czterotygodniową praktykę jest więc dodatkową motywacją do systematycznej pracy, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych. Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy wzięli udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego. Ponadto odbyły się zajęcia przybliżające młodzieży obyczajowość, tradycję oraz historię Grecji. Młodzi ludzie realizowali program stażu pod nadzorem specjalistów z danej dziedziny. Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, praca w międzynarodowym środowisku daje uczestnikom stażu możliwość komunikacji w języku angielskim, a przez to doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Po intensywnych przygotowaniach 24 uczniów technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk pod opieką nauczycieli wyruszyło w podróż w nocy z 4. na 5. września do Grecji, pokonując granice państw: słowacką, węgierską, serbską, bułgarską, macedońską i grecką. Po długiej podróży przybyli do przepięknie położonego kompleksu hotelowego Delphi Beach w Eratini. Ośrodek położony jest tuż nad morzem Egejskim.

Naukę, praktykę i wypoczynek zorganizował partner grecki OLYMPUS EDUCATION SERVICES.

Przez cztery tygodnie nasi uczniowie odbyli praktyki oparte o opracowany harmonogram praktyk zawodowych, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Czas wolny od zajęć, objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek turystyczno-kulturowych. Pod okiem pilota grupy Pani Gabrieli Bestrzyńskiej uczniowie zwiedzili wiele zabytkowych miejsc: urokliwe miasta: Galaxidi i Arachova, starożytne Delfy i znajdujące się tam stanowisko archeologiczne, sławną Olimpię na Peloponezie, ruiny zamku w Amfisie, miasteczko Nafpaktos z historycznym weneckim portem, Meteory - masyw skał z 24 prawosławnymi klasztorami.Stażyści poznawali grecką kulturę, obyczaje, specyfikę funkcjonowania małych i dużych miast oraz lokalnych wiosek.

Po zakończonych praktykach zawodowych uczestnicy uzyskali europejski certyfikat: CERTIFICATE OF VOCATIONAL TRAINING. Zyskali też duże doświadczenie w związku z zawodem, którego uczą się w szkole. Jest to ważne osiągnięcie w kontekście ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ucznia. Wartością dodatnią praktyk w Grecji był program turystyczny i kulturowy. Uczniowie uczestniczyli ponadto w Wieczorach Greckich. Uczyli się greckich tańców, poznali specyfikę tamtejszej kuchni oraz podziwiali przepiękną grecką przyrodę i zabytki. 

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: Pani mgr Marta Mężyk, Pani mgr Lidia Woźniak, Pan mgr Tadeusz Jarek. Erasmus+ w naszej szkole jest realizowany od wielu lat i zawsze jest wydarzeniem niezapomnianym, gdyż nauka połączona z praktyką, wycieczkami krajoznawczymi i zabawą, to wyjątkowe przeżycie dla wszystkich uczestników programu.

Facebook