Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca: Katarzyna Mosoń

Zastępca przewodniczącej: Zbigniew Kosiba

Sekretarz: Małgorzata Dziki

Członek: Justyna Brudzisz

 

Nr konta Rady Rodziców:  53 8627 0001 2002 3003 4787 0001

Konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Biecz

Rynek 15
38-250 Biecz