REKRUTACJA 2019/2020

Wymagane Dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych składają poniżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

Wymagane dokumenty

    • kwestionariusz - podanie do szkoły (WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY) 
    • świadectwo ukończenia szkoły
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
    • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
    • 2-zdjęcia (podpisane na odwrocie)
    • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
    • opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej (o ile uczeń posiada taką opinię)
    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    • karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej