Kierunki naboru rok szkolny 2019/2020

Propozycja kierunków naboru na rok szkolny  

Oferta edukacyjna-
wspólna dla technikum 4 i 5-letniego

Technika

technik mechanik
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik hotelarstwa
 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 HGT.06. Realizacja usług w recepcji

technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik pojazdów samochodowych
MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług gastronomicznych
 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Rozszerzenia

Technikum 4-letnim:
informatyka i geografia,
j. angielski i biologia

Technikum 5 letnie
matematyka i geografia,
j. angielski i biologia


JĘzyki OBCE

j. angielski, j. niemiecki,
j. angielski zawodowy,
j. niemiecki zawodowy

Oferta edukacyjna-
wspólna dla 3-letniej szkoły branżowej

 Szkoła branżowa *

Szkoła oferuje absolwentom gimnazjów i szkół podstawowym następujące kierunki kształcenia:

 KUCHARZ

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Języki obce: j. niemiecki, j. niemiecki zawodowy

mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Języki obce: j. niemiecki, j. niemiecki zawodowy

* kierunki wspólne dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

ok. 250

tyle osób uczęszcza do szkoły

3

pracownie komputerowe

hala sportowa

oraz siłownia

4

Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania - w tylu państwach nasi uczniowie mieli praktyki zawodowe

Szkoła Branżowa

Kierunki kształcenia w szkole branżowej

Mechanik pojazdów samochodowych

Kucharz