Kierunki naboru rok szkolny 2020/21

Propozycja kierunków naboru na rok szkolny  

Oferta edukacyjna 

Technika

technik hotelarstwa

 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 HGT.06. Realizacja usług w recepcji

technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik pojazdów samochodowych

MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Rozszerzenia

JĘzyki OBCE

j. angielski, j. niemiecki,
j. angielski zawodowy,
j. niemiecki zawodowy

Oferta edukacyjna-
wspólna dla 3-letniej szkoły branżowej

 Szkoła branżowa *

Szkoła oferuje absolwentom szkół podstawowym następujące kierunki kształcenia:

mechanik pojazdów samochodowych

kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Praktyka w CKZ Gorlice

 KUCHARZ *

kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

* kierunek dla pracowników młodocianych 

 KELNER *

kwalifikacja: HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 

* kierunek dla pracowników młodocianych 

FRYZJER *

kwalifikacja: FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

* kierunek dla pracowników młodocianych 

SPRZEDAWCA *

kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

* kierunek dla pracowników młodocianych 

KOWAL *

kwalifikacja: MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

* kierunek dla pracowników młodocianych 

CUKIERNIK *

kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

* kierunek dla pracowników młodocianych 

PIEKARZ *

kwalifikacja: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

* kierunek dla pracowników młodocianych 

ok. 250

tyle osób uczęszcza do szkoły

3

pracownie komputerowe

hala sportowa

oraz siłownia

4

Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania - w tylu państwach nasi uczniowie mieli praktyki zawodowe