Regulamin Rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022
w opracowaniu 

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu informuje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej :

TECHNIKA

Klasa I technikum hotelarskie – plastyka, technika
Klasa I technikum żywienia i usług gastronomicznych – plastyka, technika
Klasa I technikum informatyczne – informatyka, technika
Klasa I technikum pojazdów samochodowych – informatyka, technika

Szkoła Branżowa I Stopnia 

Klasa I – plastyka, technika

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z innowacją w obszarze dietetyki

Uczeń w trakcie cyklu kształcenia w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobywa wiedzę ogólną i zawodową, która daje mu szeroki zakres możliwości zawodowych. W wyniku realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:
• zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia,
• układania jadłospisów dla różnych grup ludności z uwzględnieniem wieku, płci, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego oraz w różnych jednostkach chorobowych
• wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego,
• urządzania wnętrza obiektów żywienia zbiorowego lub zakwaterowania,
• obsługi konsumenta,
• kalkulacji cen potraw i napojów,
• opracowywania receptur gastronomicznych
• prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

Absolwent jest poszukiwanym pracownikiem w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego - restauracjach, barach, kawiarniach, zajazdach, stołówkach szkolnych, stołówkach sanatoryjnych, instytucjach zajmujących się obrotem żywności i upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, w obiektach zbiorowego zakwaterowania, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych. 

TECHNIK INFORMATYK
z innowacją w obszarze programowania 

Wybierając kierunek kształcenia technik informatyk, nauczysz się projektować bazy danych, programować z zastosowaniem zaawansowanych środowisk programistycznych, poznasz w stopniu zaawansowanym obsługę aplikacji biurowych i narzędzi do obróbki grafiki, będziesz tworzyć strony WWW, zarządzać systemami sieciowymi i serwerami, poznasz budowę i funkcje poszczególnych podzespołów komputera.
Absolwent kierunku technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych i obsługiwania oprogramowania użytkowego,
• wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
• konfigurowania sprzętu i oprogramowania,
• projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
• programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
• projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią; 

TECHNIK HOTELARSTWA 
z innowacją w obszarze
menedżer hotelu 

Uczeń w trakcie cyklu kształcenia w Technikum Hotelarstwa zdobywa wiedzę ogólną i zawodową, która daje mu szeroki zakres możliwości zawodowych.

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa są profesjonalnie przygotowani do pracy w firmach hotelarsko-turystycznych, jak również do samodzielnego prowadzenia tego typu działalności. Ponadto dzięki zajęciom praktycznym z zakresu żywienia i usług gastronomicznych nie są im obce tajniki obsługi kelnersko-gastronomicznej.
Perspektywy rozwoju - recepcjonista, kierownik recepcji, concierge, kierownik służby pięter, specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw marketingu, manager hotelu, animator czasu wolnego, menager Spa&Welleness, kierownik restauracji. 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent kończący szkołę w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) diagnostyki stanu technicznego samochodów i innych pojazdów silnikowych,
b) wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
c) organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy pojazdów.

Technik Pojazdów Samochodowych
znajdzie zatrudnienie na stanowiskach średniego szczebla technicznego w produkcyjnych zakładach przemysłowych, firmach branży motoryzacyjnej, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportowych, fabrykach samochodów i ich podzespołów oraz salonach samochodowych. Może również podjąć własną działalności gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach kierunkowych