UWAGA ÓSMOKLASISTO!!!!!

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek/podanie,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów,

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,

 • orzeczenie, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej,

 • dwie fotografie,

 • karta informacyjna.

 

Najważniejsze terminy rekrutacji:

 1. od  15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ( w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną skan wypełnionego i podpisanego praz rodzica/opiekuna wniosku)

 2. od 26 do 30  czerwca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ;

 3. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

 4. 12 sierpnia 2020 r. godz:12:00 – podanie przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych;

 5. Od 15 czerwca 2020 r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie;

 6. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica woli podjęcia nauki w szkole  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy:

 7. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych;