Adam Niziołek dyrektor szkoły, j. polski
Włodzimierz Makuła społeczny wicedyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
Lucyna Radwan kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
Beata Bochniak przedmioty zawodowe
Maria Czech j. polski, wiedza o kulturze
Bogusława Duda ---
Bożena Dyląg j. niemiecki
Bożena Guzik biblioteka, rewalidacja
Tomasz Gucwa przedmioty zawodowe
Tadeusz Jarek wychowanie fizyczne
Anna Jasińska przedmioty zawodowe
Cezary Jawor --- 
Maria Hycnar geografia
Radosław Karp przedmioty zawodowe
Anna Krężołek j. angielski, postawy przedsiębiorczości
Anna Kubal biologia, chemia, przedmioty zawodowe
Joanna Kurowska fizyka
Grażyna Kurzawa biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Mazur przedmioty zawodowe
Marta Mężyk j. angielski, j. niemiecki
Sławomir Mrozek historia, wiedza o społeczeństwie
Elżbieta Polak-Kawa matematyka
Przemysław Przewoźnik przedmioty zawodowe: 
Mariusz Roszak przedmioty zawodowe
Elżbieta Sarnecka-Karp matematyka, pedagog
Krzysztof Skwarło religia
Waldemar Styk j. angielski
Agata Szwarc przedmioty zawodowe
Lidia Woźniak j. polski, wychowanie fizyczne, rewalidacja
Patrycja Wójcik-Bubniak przedmioty zawodowe