ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Paź 19, 2022 225razy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSZ BIECZ

13 października 2022 r.  w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. 

Dominika Tumidajewicz – przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego słowami:

„ Nauczyciel  - to ktoś wyjątkowy,

kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł

do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia,

poznawania, próbowania, działania!”

przywitała dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców - panią Katarzynę Mosoń i pana Józefa Kasprzaka oraz delegacje uczniów poszczególnych klas. Następnie zabrał głos pan dyrektor Adam Niziołek. W swoim wystąpieniu przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia, działania i osiągnięcia w życiu szkoły w zeszłym roku. Złożył podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.  Wyróżniającym się w pracy nauczycielom wręczył Nagrody Dyrektora. Nagrodę Starosty odebrała pani Anna Kubal.

W roku szkolnym 2022/2023 grono pedagogiczne uhonorowało Statuetką Damy Królowej Jadwigi panią Barbarę Grotkowską  - emerytowaną, długoletnią nauczycielkę ZSZ im św. Jadwigi Królowej w Bieczu i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży kształcącej się w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży.

Dyrektor Adam Niziołek skierował wyrazy wdzięczności do ustępującej przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyny Mosoń oraz uroczyście przedstawił i przywitał nowego przewodniczącego pana Józefa Kasprzaka.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia przed  społecznością  szkolną  nagród dla uczniów w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Otrzymali je:  Martyna Gontarz  kl. IV THM,  Mateusz  Honc  kl. IV THI, Jakub Biel  kl. IV TIS, Weronika Kosiba  kl. II THI  i Jarosław Kłapacz  kl. IV TSŻ.

Następnie przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Kasprzak skierował do dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły słowa uznania i podziękowania za pracę, trud oraz wychowanie młodzieży.

W czasie uroczystości przedstawiciele klas pierwszych, uczący się w  technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz w szkole branżowej I stopnia:  mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Na zakończenie części oficjalnej Samorząd Uczniowski i  uczniowie klas czwartych podziękowali  wszystkim nauczycielom za ogromne poświęcenie i cierpliwość każdego dnia, za przekazywaną wiedzą i umiejętności, za inspirowanie oraz zachęcanie do działania,  entuzjazm, zaangażowanie, życzliwość oraz trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Dowodem wdzięczności były kwiaty wręczone dyrekcji, nauczycielom i piosenka Ryszarda Rynkowskiego „Wznieś serce”.

W części artystycznej, przygotowanej przez panią Lidię Woźniak, odegrano skecz „Szkoła na wesoło”,  ukazujący zabawne historyjki z życia uczniów na różnych przedmiotach, przeplatane piosenkami zaprezentowanymi na tę okoliczność.

Opracowała Agata Szwarc – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Facebook