ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

Paź 19, 2022 715razy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSZ BIECZ

13 października 2022 r.  w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. 

Dominika Tumidajewicz – przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego słowami:

„ Nauczyciel  - to ktoś wyjątkowy,

kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł

do wypracowania rzadkiej umiejętności

zachęcania innych do myślenia, marzenia,

poznawania, próbowania, działania!”

przywitała dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców - panią Katarzynę Mosoń i pana Józefa Kasprzaka oraz delegacje uczniów poszczególnych klas. Następnie zabrał głos pan dyrektor Adam Niziołek. W swoim wystąpieniu przypomniał zebranym najważniejsze wydarzenia, działania i osiągnięcia w życiu szkoły w zeszłym roku. Złożył podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wysiłek wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.  Wyróżniającym się w pracy nauczycielom wręczył Nagrody Dyrektora. Nagrodę Starosty odebrała pani Anna Kubal.

W roku szkolnym 2022/2023 grono pedagogiczne uhonorowało Statuetką Damy Królowej Jadwigi panią Barbarę Grotkowską  - emerytowaną, długoletnią nauczycielkę ZSZ im św. Jadwigi Królowej w Bieczu i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży kształcącej się w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży.

Dyrektor Adam Niziołek skierował wyrazy wdzięczności do ustępującej przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyny Mosoń oraz uroczyście przedstawił i przywitał nowego przewodniczącego pana Józefa Kasprzaka.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia przed  społecznością  szkolną  nagród dla uczniów w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Otrzymali je:  Martyna Gontarz  kl. IV THM,  Mateusz  Honc  kl. IV THI, Jakub Biel  kl. IV TIS, Weronika Kosiba  kl. II THI  i Jarosław Kłapacz  kl. IV TSŻ.

Następnie przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Kasprzak skierował do dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły słowa uznania i podziękowania za pracę, trud oraz wychowanie młodzieży.

W czasie uroczystości przedstawiciele klas pierwszych, uczący się w  technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz w szkole branżowej I stopnia:  mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Na zakończenie części oficjalnej Samorząd Uczniowski i  uczniowie klas czwartych podziękowali  wszystkim nauczycielom za ogromne poświęcenie i cierpliwość każdego dnia, za przekazywaną wiedzą i umiejętności, za inspirowanie oraz zachęcanie do działania,  entuzjazm, zaangażowanie, życzliwość oraz trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Dowodem wdzięczności były kwiaty wręczone dyrekcji, nauczycielom i piosenka Ryszarda Rynkowskiego „Wznieś serce”.

W części artystycznej, przygotowanej przez panią Lidię Woźniak, odegrano skecz „Szkoła na wesoło”,  ukazujący zabawne historyjki z życia uczniów na różnych przedmiotach, przeplatane piosenkami zaprezentowanymi na tę okoliczność.

Opracowała Agata Szwarc – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Facebook

totoagung totoagung totoagung totoagung totoagung totoagung2 login totoagung2 totoagung2 totoagung2 cantiktoto cantiktoto cantiktoto amintoto amintoto amintoto amintoto cantiktoto restoslot4d restoslot4d wso slot Restoslot4d restoslot4d restoslot4d slotgacor4d gacor4d slotgacor4d togel pay4d slotgacor4d slotgacor4d qdal88 wso slot dana games qdal88 situs gacor4d qdal88 qdal88 qdal88 republikpkk akun pro taiwan freebet slot slot88 cantiktoto qdal88 gacor4d slotgacor4d https://groups.google.com/g/comp.text.tex/c/LHgZFCnr33A https://groups.google.com/g/comp.text.tex/c/otk4QkOpW8Y https://groups.google.com/g/comp.text.tex/c/LPCmxZfukPU situs tembak ikan slot gacor slot maxwin