Od 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów (kl. I - III). Poniżej publikujemy grafik konsultacji.

 

Konsultacje czerwiec 2020

 

W celu uczestniczenia w nich zarówno uczniowie jak i absolwenci deklarują udział, kontaktując się z nauczycielami mailowo (konta służbowe) najpóźniej do piątku, do godz. 12.00. Nauczyciele monitorują liczbę uczniów (maksymalnie 10 w grupie), potwierdzają, że uczeń może przyjść, a w razie potrzeby wskazują inny termin. Konsultacje odbywają się w salach nr 3, 6 i 16 zgodnie z grafikiem; po potwierdzeniu udziału należy kierować się wyłącznie do wskazanych w  grafiku pracowni.

Konsultacje odbywają się w reżimie sanitarnym - bezwzględnie należy zapoznać się z procedurami i je stosować. Poniżej zamieszczamy oświadczenia do pobrania i wypełnienia. Uczniowie pełnoletni wypełniają sami, w przypadku niepełnoletnich - czynią to ich rodzice / opiekunowie prawni. Przekazanie oświadczenia przy wchodzeniu do szkoły jest warunkiem udziału w zajęciach.

Szczególnie uczulam uczniów niepełnoletnich, gdyż w przypadku zapomnienia o oświadczeniu, nie możecie go wypełnić sami, jak wasi pełnoletni koledzy.

 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA - w przypadku braku możliwości wydruku, prosimy o przepisanie pismem ręcznym i wypełnienie. Prosimy o czytelne podpisy.