1. Badania sanitarno-epidemiologiczne.
  2. Harmonogram badań lekarskich
  3. Spotkanie organizacyjne uczniów/pracowników młodocianych z przedstawicielem OHP Gorlice 
  4. Nauka religii

Badania sanitarno-epidemiologiczne. 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klas:

  1. technik żywienia i usług gastronomicznych
  2. kucharz
  3. cukiernik
  4. piekarz

zobowiązani są  do wykonania badania w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W związku z tym wyżej wymienione osoby proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w dniach 6, 7 lub 10 lipca 2023 r.


Harmonogram badań lekarskich
kandydatów do Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
 

Badania kandydatów do szkoły odbędą się 20 lipca 2023 r. (czwartek) w budynku szkoły na parterze.

Kandydaci na badaniach powinni wstawić się z rodzicem w wyznaczonych godzinach:

Godzina

Zawód

8:00

Kucharz, Cukiernik, Sprzedawca, Fryzjer, Piekarz

8:45

Mechanik pojazdów samochodowych

9:30

Technik żywienia i usług gastronomicznych

10:15

Technik hotelarstwa

11:00

Technik informatyk

11:30

Technik pojazdów samochodowych

 Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.


Uczniowie klasy I Branżowej  kształcący się w zawodach:  cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca (pracownicy młodociani) 

20 lipca 2023 r. odbędzie się w szkole spotkanie z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego i przedstawicielem Ochotniczego Hufca Pracy w Gorlicach w związku z przygotowaniami do podpisywania umów.


Lekcje religii

Osoby, które zamierzają uczęszczać na lekcje religii innej niż rzymskokatolicka proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracownika szkoły w celu uzupełnienia stosownej deklaracji w terminie najpóźniej do 20 lipca 2023 (czwartek).