LISTA GŁÓWNA                     klasa 3 THŻ / technikum hotelarstwa

 

imię i nazwisko

1

W.S.

2

W.G.

3

N.N.

4

N.B.

5

K.U.

LISTA REZERWOWA                        klasa 3 THŻ / technikum hotelarstwa

 

imię i nazwisko

1

K.W.

2

O.O.

3

A.C.

LISTA GŁÓWNA         klasa 3 THŻ / technikum żywienia i usług gastronomicznych  

 

imię i nazwisko

1

N.M.

2

E.G.

3

B.L.

4

 

5

 

Lista główna dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie uzupełniona o dwie osoby z listy rezerwowej zawodu technik hotelarstwa, według ilości uzyskanych w rekrutacji punktów.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH  do udziału w projekcie  nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061567

LISTA GŁÓWNA                     klasa 4 THI / technikum hotelarstwa

 

imię i nazwisko

1

G.B.

2

V. G.

3

K.G.

4

P.G.

5

A.B

LISTA REZERWOWA                        klasa 4 THI / technikum hotelarstwa

 

imię i nazwisko

1

A.R.

2

J. S.

3

A. M.