Prosimy o zapoznanie się z zestawem podręczników dla klas pierwszych obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023

Link - podręczniki dla klas pierwszych zaznaczone są znakiem X

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASACH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023