W związku ze zmianą kraju docelowego oraz rezygnacją niektórych uczniów klas maturalnych z wyjazdu w ramach projektu kulturowego "Rozwój kulturowy jako poszerzanie horyzontów rozwojowych u młodych” nr 2020-1-PMU-3080, zakładającego wyjazd na Węgry ogłaszamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ i dodatkowy nabór do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie do samodzielnego pobrania lub dostępny u koordynatora / w sekretariacie szkoły.

Termin składania wypełnionych wniosków upływa 27.04.2022 r.

Dokumnety do pobrania

 

 

PO WER Rzeczpospolita UE EFS