Portal internetowy dla Szkoły jest dostępny do 25.02.2022 roku .

 Na terenie Gminy Biecz realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych , Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Jedną z najliczniejszych grup badawczych będą uczniowie szkół : 5 - 6 oraz 7 - 8 klasy szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zwracam się do Państw z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badania ankietowego wśród uczniów. Ankieta będzie miała charakter elektroniczny i anonimowy. Ważne, żeby każdy uczeń wypełniło ankietę rzetelnie, indywidualnie, odpowiadając do końca ankiety na wszystkie zawarte w niej pytania.Przesyłam Państwu linki do e - ankiet dla Szkoły.
 Ankieta  skierowana jest do młodzieży z Państwa Szkoły i jest anonimowa.  
Portal internetowy dla Szkoły jest dostępny  do 25.02.2022 roku. Prosimy o wypełnienie ankiety internetowej przez uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej.
Ankieta dla uczniów:

https://ponadpodstawowebiecz.webankieta.pl/


Przesyłam również link dla Rodziców uczniów biorących udział w badaniach i dla Nauczycieli z prośbą o wypełnienie ankiety z ich strony :

Ankieta dla Rodziców uczniów biorących udział w badaniach:
https://rodzicebiecz.webankieta.pl/