W dniu 10 września 2021r. (piątek) od godz. 10.00 sekretariat wydaje świadectwa maturalne z egzaminu poprawkowego