ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE RAZEM  Z PROGRAMEM OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

„Sukces w karierze zawodowej poprzez zagraniczne praktyki z programem Erasmus+”
nr 2019-1-PL01-KA102-061820

Ogłaszamy nabór uczniów do projektu zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji

 

Projekt skierowany jest do 24 uczniów naszej szkoły z kierunków:

- Technik Mechanik – 8 osób

- Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych – 8 osób,

- Technik Hotelarstwa – 8 osób. 

W ramach projektu uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe, które odbędą się w Grecji. W trakcie praktyk uczniowie pracować będą w greckich przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. W weekendy uczestnicy projektu wezmą udział w wielu wycieczkach turystycznych i krajoznawczych.

Wszystkie informacje związane z projektem pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły

Harmonogram rekrutacji do projektu:

09.10.2019

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

11.10.2019

Spotkanie informacyjne o projekcie 

18.10.2019

Zakończenie rekrutacji do projektu

22.10.2019

Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

do 28.10.2019

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można bezpośrednio u koordynatora projektu. Formularze są również dostępne na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć u koordynatora projektu wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

DO POBRANIA: