ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKA

NAZWA KWALIFIKACJI:
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami

NAZWA KWALIFIKACJI: 
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ROZSZRZENIA*: 
geografia, matematyka

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

NAZWA KWALIFIKACJI: 

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ROZSZRZENIA*: 
biologia, język angielski

* - rozszerzenia mogą ulec zmianie po konsultacji z zainsteresowanymi uczniami 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

PLAKATY

I TECHNIK INFORMATYK/TECHNIK MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

1 TIS (technik informatyk / technik pojazdów samochodowych)

j.polski

M.Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa 1 cz.I i II", Nowa Era 2015

j.angielski

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus". Cz.2 (podręcznik+ćwiczenia),WSiP 2015

kultura

M.Bokiniec, B. Forysiewicz "Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze", Nowa Era 2015

historia

S.Roszak, J. Kłaczkow "Poznać przeszłość. Wiek XX", wydawnictwo Nowa Era 2012

przedsięb.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

geografia

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat "Geografia. Poziom podstawowy", PWN

biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski "Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", Nowa Era 2012

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod "To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", Nowa Era 2012

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa "Odkryć fizykę", Nowa Era 2015

informatyka

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek" MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony", Nowa Era 2012

e_dla_bezp

Jarosław Słoma "Żyję i działam bezpiecznie", Edukacja dla bezpieczeństwa", NowaEra 2015

religia

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 Technik mechanik - podręczniki zostaną podane na początku roku szkolnego. 
Technik informatyk
  • sys.oper. - podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego. 
  • utk T. Marciniuk "Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Kwalifikacja EE.8. Część 1", WSiP 2017
  • prac.utk T. Marciniuk "Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Kwalifikacja EE.8. Część 1", WSiP 2017

   

I TECHNIK HOTELARSTWA / TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

1 THŻ (technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

j.polski

M.Chmiel, E.Kostrzewa "Ponad słowami. Klasa 1 cz.I i II", Nowa Era 2015

j. angielski

David Spencer "Gateway Plus 2", MACMILLAN 2015

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus 2", WSiP 2015

kultura

M.Bokiniec, B. Forysiewicz "Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze", Nowa Era 2015

historia

S. Roszak. J. Kłaczkow "Poznać przeszłość, Wiek XX", wydawnictwo Nowa Era 2012

wos

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

przedsięb.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

geografia

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat "Geografia. Poziom podstawowy", PWN

biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec -Jeleń, St. Czachorowski "Biologia na czasie" , Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era 2012

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod " To jest chemia, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era 2012

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa "Odkryć fizykę", Nowa Era 2015

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek " MATeMAtyka1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych", Nowa Era

informatyka

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

e_dla_bezp

Jarosław Słoma "Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa", NowaEra 2015

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych)/343404

wyp.zas.bezp

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz "Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii", WSiP/REA 2013

pod.tech.gas

Anna Kmiołek "Sporządzanie napojów i potraw. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów". WSiP 2013

prac.gastr

Anna Kmiołek "Sporządzanie napojów i potraw.Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów",WSiP 2013

 

 

technik hotelarstwa

p.dział.hot

Renata Tylińska, Maria Wajgner "Podstawy działalności przedsiębiotrstwa hotelarskiego", WSiP/REA 2013

org.prac.hot

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak, Jadwiga Pietras "Organizacja pracy w hotelarstwie". Cz.1, WSIP/REA

dz.recep.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak "Działalność recepcji. Cz.1" WSIP/REA

obsł.infor.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.r.u.w r

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak "Działalność recepcji. Cz.1", WSIP/REA

 

 

II TECHNIK INFORMATYK/TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

2 TIS (technik informatyk / technik pojazdów samochodowych)

j.polski

M.Chmiel, A. Równy"Ponad słowami. Klasa 1, cz.I i II", Nowa Era 2015

j.angielski

David Spencer "Gateway Plus 2", MACMILLAN 2015

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus". Cz.2 (podręcznik+ćwiczenia), WSiP 2015

wos

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

przedsięb.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

r_geografia

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat "Tylko geografia", PWN

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha "MATeMAtyka 2. Pdręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony", Nowa Era

r_informat.

W. Hermanowski "Informatyka 1", Wydaw. Operon

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik pojazdów samochodowych

pkm

Piotr Boś, S. Sitarz "Podstawy konstrukcji maszyn"

sil.poj.sam

Piotr Zając "Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy", Wydaw. WKŁ 2015

pod.nad.sam

Marek Gabrylewicz "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy", Wydaw. WKŁ 2015

el.wyp.sam

Krzysztof Pacholski "Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych"

przep.ruchu

Krzysztof Wisniewski "Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B", Wydaw.WKŁ 2015

prac.dps

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

zaj.prak.

Brak podręcznika

 

 

technik informatyk

z_angielski

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

sys.oper.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

utk

T. Marciniuk, K. Pytel, S.Osetek "Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Cz.2", Wydawnictwo WSIP

sieci.komp.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.lskomp

K. Pytel, S.Osetek "Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej"; "Konfigurowanie urządze sieciowych", Wydaw. WSiP

witr.apl.int

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.utk

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.sie.sys

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

  

II TECHNIK HOTELARSTWA/TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

2 THŻ (technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

j.polski

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa1, cz.2/ klasa 2, cz.1", Nowa Era 2015

j.angielski

David Spencer "Gateway Plus 2", MACMILLAN 2015

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus". Cz.2 (podręcznik+ćwiczenia),WSiP 2015

przedsięb.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha " MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych", Wydawnictwo Nowa Era

religia

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

r_biologia

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik "Biologia na czasie 1.Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego i technikum. Zakres rozszerzony", Nowa Era 2012

r_angielski

David Spencer "Gateway Plus 2", MACMILLAN 2015

hist. i społ

T. Maćkowski "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory", wydawnictwo Nowa Era 2014

technik żywienia i usług gastronomicznych

wyp.zas.bezp

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz "Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii", WSiP/REA 2013

dz.gosp.gast

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska " Działalność gospodarcza w gastronomii", WSIP/REA Warszawa 2014

pod.tech.gas

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

z_angielski

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.gastr

Anna Kmiołek "Sporządzanie napojów i potraw. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów", WSiP 2013

tech.gastr.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

technik hotelarstwa

z_angielski

tytuł podręcznika zostanie podany we wrześniu

p.dział.hot

Renata Tylińska, Maria Wajgner "Podstawy działalności przedsiębiotrstwa hotelarskiego", WSiP/REA 2013

market.hotel

Adam Stefański "Marketing uslug hotelarskich", WSIP/REA 2013

org.prac.hot

B. Cymańska Garbowska, D.Witrykus, G.Wolak "Organizacja pracy w hotelarstwie". Cz.2, WSIP/REA 2015 oraz B. Cymańska Garbowska, D.Witrykus, G.Wolak, J.Pietras "Organizacja pracy w hotelarstwie". Cz.1, WSIP/REA 2013

dz.recep.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak, Jadwiga Pietras "Organizacja pracy w hotelarstwie" cz.II

Usługi żyw. w hot.

Bożena Granecka - Wrzosek "Usługi żywieniowe w hotelarstwie" WSIP/REA

obsł.infor.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.r.u.w r

Witold Drogoń "Rezerwacja usług hotelarskich", WSIP 2013; Witold Drogoń "Obsługa gości w recepcji", WSiP 2013; A.Lewndowska "Techniki pracy w hotelarstwie - zeszyt ćwiczeń", WSIP/REA 2014; Andrzej Rudziński "Testy i zadania praktyczne-egzamin zawodowy. Planowanie i realizacja usług w recepcji - kwalifikacja T.11", WSIP 2014.

  

III TECHNIK INFORMATYK/TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

3 TIS (technik informatyk/ technik pojazdów samochodowych)

j.polski

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa2, cz.1/ klasa 2, cz.2", Nowa Era 2015

j.angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, 2014

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus". Cz.2 (podręcznik+ćwiczenia, WSiP 2015

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska "MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", Nowa Era 2014

r_fizyka

Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz "Zrozumieć fizykę 2", Nowa Era 2015

r_informat.

E. Mikołajewicz "Informatyka 2",OPERON 2016

hist. i społ

T. Maćkowski "Poznać przeszłośc. Ojczysty Panteon i ojczyste spory", wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013

religia

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

 

pod.nad.sam

Marek Gabrylewicz "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy", Wydaw. WKŁ 2015

el.wyp.sam

Krzysztof Pacholski "Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych - wyposażenie elektroniczne. Cz.2", Wydaw. WKŁ 2013

org.zarz.sam

Stanisław Kowalczyk "Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych", WSiP 2014

prac.dps

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

zaj.prak.

Brak podręcznika

prac.el.sam

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

3 TIS (technik informatyk/ technik pojazdów samochodowych)/351203

dz.gs.br.inf

Tomasz Klekot " Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej" WSIP Warszawa 2016

prac.lskomp

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

witr.apl.int

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

sys.baz.dan.

P. Domka "Bazy danych i systemy baz danych", Wydaw. WSiP

prac.baz.dan

P. Domka "Bazy danych i systemy baz danych", Wydaw. WSiP

prac.apl.int

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

III TECHNIK HOTELARSTWA/TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

3 THŻ (technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

j.polski

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa2, cz.1/ klasa 2, cz.2, Nowa Era 2015

j.angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony", 2014

j.niemiecki

Anna Kryczyńska-Pham "Fokus". Cz.2 (podręcznik+ćwiczenia), WSiP 2015

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska "MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", Nowa Era 2014

r_biologia

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, St. Krawczyk "Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony", Nowa Era 2013

r_angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony", 2014

hist. i społ

T. Maćkowski "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory", wydawnictwo Nowa Era 2013

 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

dz.gosp.gast

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska "Działalność gospodarcza w gastronomii", WSIP/REA 2014.

pod.tech.gas

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

zas.żywienia

Hanna Kunachowicz "Zasady Żywienia. Planowanie i ocena", WSiP 2013

usługi.gastr

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.gastr

Anna Kmiołek "Sporządzanie napojów i potraw. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów", WSiP 2013

org.żywienia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

obsł.kon.żyw

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik hotelarstwa

z_angielski

tytuł podręcznika zostanie podany we wrześniu

p.dział.hot

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

market.hotel

Adam Stefański "Marketing uslug hotelarskich", WSIP/REA 2013

org.prac.hot

B. Cymańska Garbowska, D.Witrykus, G.Wolak "Organizacja pracy w hotelarstwie" Cz.2, WSIP/REA 2015 oraz B. Cymańska Garbowska, D.Witrykus, G.Wolak, J.Pietras "Organizacja pracy w hotelarstwie". Cz.1, WSIP/REA 2013

usł.zyw.hot

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

Ob.kons.hot

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.r.u.w r

Witold Drogoń "Rezerwacja usług hotelarskich", WSIP 2013; Witold Drogoń "Obsługa gości w recepcji", WSiP 2013; A.Lewndowska "Techniki pracy w hotelarstwie - zeszyt ćwiczeń", WSIP/REA 2014; Andrzej Rudziński "Testy i zadania praktyczne-egzamin zawodowy. Planowanie i realizacja usług w recepcji - kwalifikacja T.11", WSIP 2014.

prac.o.gości

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

praktyka_kzp

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

IV TECHNIK INFORMATYK/TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

4 TIS (technik informatyk/ technik pojazdów samochodowych)

j.polski

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa 2, cz.2/ klasa 3", Nowa Era / 2015

j.angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozrzerzony. Podręcznik do języka angielskiego", Macmillan education 2014

j.niemiecki

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik "Alles klar Neu 2b ", WSiP 2014

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska " MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony", Nowa Era 2014

r_matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska " MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony", Nowa Era 2014

r_fizyka

Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz "Zrozumieć fizykę 2", Nowa Era 2015

hist. i społ

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik pojazdów samochodowych

org.zarz.sam

Stanisław Kowalczyk "Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych", WSiP 2014

z_angielski

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.org.sam

Stanisław Kowalczyk "Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych" oraz "Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych", WSiP

 

 

technik informatyk

witr.apl.int

Małgorzata Łokińska "Aplikacje internetowe", Wydawnictwo WSiP; Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel "Pracownia aplikacji internetowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.14. Praktyczna nauka zawodu", Wydawnictwo WSiP

prac.baz.dan

P. Domka "Bazy danych i systemy baz danych", Wydaw. WSiP

prac.apl.int

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

  

IV TECHNIK HOTELARSTWA/TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

4 THŻ (technik hotelarstwa/ technik żywienia i usług gastronomicznych)

j.polski

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami. Klasa 2, cz.2/ klasa 3", Nowa Era 2015

j.angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony, 2014

j.niemiecki

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik "Alles klar Neu 2a, 2b", WSiP 2014

matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska "MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", Nowa Era

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

r_geografia

Janusz Stasiak "Ciekawi świata. Cz. 2. Cz. 3", OPERON

r_angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards "Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony", 2014

hist. i społ

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

zas.żywienia

Hanna Kunachowicz "Zasady Żywienia. Planowanie i ocena", WSiP 2013

usługi.gastr

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

org.żywienia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

obsł.kon.żyw

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

 

technik hotelarstwa

org.prac.hot

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

Ob.kons.hot

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

prac.o.gości

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

  

II MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH/KUCHARZ

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

2 MK (mechanik pojazdów samochodowych / kucharz)

j.polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska ,,Zrozumieć świat 2"

j.niemiecki

Carla Tkadleckova, Petr Tlusty "Genau! 2", LektorKlett 2014

historia

S. Roszak, J. Kłaczkow "Poznać przeszłość. Wiek XX", wydawnictwo Nowa Era 2012

biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec -Jeleń, St. Czachorowski "Biologia na czasie" , Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era 2012

chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod " To jest chemia, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era 2012

fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa "Odkryć fizykę", Nowa Era 2015

matematyka

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska " MATEMATYKA w zasadniczej szkole zawodowej. Kl.1-3", Wydawnictwo PODKOWA

informatyka

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

 Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

kucharz

Tech.bez.gas

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz "Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii", WSiP REA 2013

Pod.Dz.Gastr

 

Tech.Gast.Z

Anna Kmiołek "Sporządzanie napojów i potraw", WSiP 2013; Anna Kmiołek "Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów", WSiP 2013

z_niemiecki

Anna Dul "Język niemiecki zawodowy w gastronomii", WSiP 2013

Prac.Gastr.P

Brak podręcznika

Zaj.Pra.Kuch

Brak podręcznika

 

mechanik pojazdów samochodowych

przep.ruchu

Krzysztof Wisniewski "Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B", Wydaw. WKŁ 2015

sil.poj.sam

Piotr Zając "Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy", Wydaw. WKŁ 2015

pod.nad.sam

Marek Gabrylewicz "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy", Wydaw. WKŁ 2015

org.zarz.sam

Stanisław Kowalczyk "Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych", WSiP 2014

prac.el.sam

P.Fundowicz, M. Radzimierski, M.Wieczorek "Podstawy elektrotechniki i elektroniki"

zaj.prak.

Brak podręcznika

 

III MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH/KUCHARZ

 

Autor/ Tytuł/ Wydawnictwo/ Rok wydania

3 MK (mechanik pojazdów samochodowych/ kucharz)

j.polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska " Zrozumieć świat 3" 

j.niemiecki

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wos

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

matematyka

Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska "Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I - III", Podkowa 2012

religia

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

wych.rodz.

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

 

kucharz

Pod.Dz.Gastr

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

Tech.Gast.Z

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

Prac.Gastr.P

Brak podręcznika

BraZaj.Pra.Kuch

Brak podręcznika

 

mechanik pojazdów samochodowych

sil.poj.sam

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński "Silniki pojazdów samochodowych", Wydaw. WSiP 2013

pod.nad.sam

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych", Wydaw. WSiP 2013

diag.poj.sam

Podręcznik zostanie podany na początku roku szkolnego

z_niemiecki

Monika Rolbiecka, Jarosław Kucharczyk "Deutsch für Profis - branża mechaniczna", LektorKlett 2013

zaj.prak.

Brak podręcznika

 

 

PODRĘCZNIKI DLA KLASY I BRANŻOWEJ ZOSTANĄ PODANE NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO.

Facebook