ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu,
   ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz, tel. +48 13 4471023, e-mail: sekretariat@zszbiecz.pl

Logo bip logo epuap

Ułatwienia dla niepełnosprawnych →

niedziela, 20 październik 2019 19:40

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października w naszej szkole uczciliśmy Święto Edukacji Narodowej. Uroczystej akademii patronowały słowa M. Twaina „Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą nauczać” . Wszystkich zgromadzonych przywitał przewodniczący szkoły Eryk Chodur. Następnie zabrał głos dyrektor pan Adam Niziołek, który w swoim wystąpieniu przypomniał o wysokich wynikach, jakie uzyskali uczniowie naszej szkoły z egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019 w powiecie, dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli.

Statuetka Damy Królowej Jadwigi

W trakcie akademii pan dyrektor przedstawił ideę nagrody Damy/Rycerza Królowej Jadwigi. Wyróżnienie to jest dedykowane szczególnie zasłużonym emerytowanym lub aktualnym pracownikom szkoły. Corocznie zostanie uhonorowana w ten sposób jedna osoba. W tym roku, po raz pierwszy, grono pedagogiczne postanowiło uhonorować statuetką Damy Królowej Jadwigi panią Urszulę Król - emerytowaną, długoletnią nauczycielkę ZSZ im św. Jadwigi Królowej w Bieczu i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Pożegnanie emerytów i nagrody dla nauczycieli

Dyrekcja szkoły oficjalnie podziękowała pracownikom administracji i obsługi, którzy odeszli po długoletniej pracy na zasłużoną emeryturę. Są to: pani Irena Wojtoń i pan Zbigniew Urzędowski. Następnie nagrodziła wyróżniających się nauczycieli. Nagrodę Starosty otrzymał pan Radosław Karp, a nagrodę Dyrektora panie: Beta Bochniak, Bożena Dyląg, Bożena Guzik, Dorota Mazur, Patrycja Wójcik-Bubniak, Marta Mężyk. Lucyna Radwan oraz pan Cezary Jawor. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W czasie uroczystości uczniowie klas pierwszych uczący się w czterech klasach technikum i w dwóch klasach szkoły branżowej w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły przed całą społecznością uczniowską i zostali włączeni w poczet uczniów ZSZ im św. Jadwigi Królowej w Bieczu.

Pan dyrektor Adam Niziołek wraz z przewodniczącą Komisji Stypendialnej panią Agatą Szwarc wręczyli również nagrody uczniom w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II półroczu roku szkolnego 2018/2019. Otrzymali je: Sebastian Martauz kl. IV TIS, Iwona Słowik kl. IV THŻ, Natalia Wałęga z kl. IV THŻ, Katarzyna Stanek z kl. III THŻ, Klaudiusz Wachowicz z kl. II TIS, Michał Liana z kl. III TIM.

Podziękowania dla nauczycieli od uczniów

Uczniowie klas czwartych podziękowali w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom za ogromne poświęcenie i cierpliwość każdego dnia, za przekazaną wiedzą i umiejętności, za inspirowanie oraz zachęcanie do działania, nawet wtedy, gdy buntujemy się i stawiamy opór, wyrażone w słowach Deanny Beisser: 

„Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci

na całym świecie,

bo któż inny mógłby każdego dnia

ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom?”

Dowodem wdzięczności były kwiaty wręczone nauczycielom.

Akademię przygotowali uczniowie klas czwartych technikum pod kierunkiem swoich wychowawców: pani Agaty Szwarc i pani Lidii Woźniak. Na scenie wystąpili : Klaudia Stawiarz, Natalia Wałęga, Dominik Białoń, Dominik Wantuch, Mateusz Kus, Dominik Ryznarski i Eryk Chodur oraz zespół muzyczny „Canto” pod opieką pani B. Dyląg.

 

 

 

 

Dział: Wydarzenia
Etykiety
piątek, 14 październik 2016 21:44

Dzień Edukacji Narodowej

13 października cała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu uroczyście obchodziła tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej. W bieckim kinie „Farys” zgromadzili się: emerytowani i aktualni nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież. Obecny był również jako gość honorowy Starosta Gorlicki - Karol Górski. Uroczystość pod hasłem „Niech droga nasza będzie wspólna” (Jan Paweł II) rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych i przypomnienia historii powstania KEN przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Przemysława Markowicza. Następnie Królowa Jadwiga (w tej roli: Klaudia Karp) podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za poświęcenie i trud włożony w wychowywanie młodzieży oraz złożyła życzenia sukcesów pedagogicznych w realizacji idei „Bóg, honor i Ojczyzna”. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej, wręczając symboliczne kwiaty pani dyrektor, również życzyli gronu pedagogicznego oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły sił i wytrwałości w wykonywanej pracy, a także satysfakcji zawodowej.

Dział: Wydarzenia
Etykiety

Facebook